Beseda

8.konference žen Malenovice 2018

Tento víkend se konala v Malenovicích akce, kterou si žádná z nás nemohla nechat ujít – konference žen. Naprosto úžasná záležitost, na které se vždy cítíme jako princezny – obletované, hýčkané a Bohem milované.

Sluníčko provonělo vzduch jarem, ale v Malenovicích ještě pokrýval svahy sníh. Dokonce se ještě lyžovalo. Hotel KAM nás opět přivítal velmi milým personálem, čistými a útulnými pokoji a báječným jídlem v nadstandartních porcích. Celý program se nesl v duchu příběhu o ženě Samaritánce u studny, která se zde potká s Ježíšem. Hosty byly sestra Denise Hochstrasser a Dagmar Dorn ze Švýcarska – původní a nová vedoucí oddělení žen při Interevropské divizi. Vyslechly jsme několik úžasných kázání, která nás velmi oslovila a mnohdy i rozplakala. Víkend byl protkán chválami, workshopy, povídáním o Službě žen, prožily jsme také krásný kulturní večer s koncertem a výstavou fotografií. Pokud chcete znát podrobnosti, musíte si počkat na další číslo bulletinu, které vás s obsahem konference bude obsáhle informovat.

Přepis kázání obou výše zmíněných dam najdete v archivu.

Služba žen

                       Video

Výsledek obrázku pro služba žen casd

Společně na jedné lodi

Pozdrav z Malenovic z konference žen 2018

Sobota 24.2.2018

Média nám již delší dobu vyhrožují arktickou zimou. A je to tady. Ale i když nás mráz pevně sevřel do svého náručí a krajinu zasypal sníh, nás nezastraší. Sešli jsme se v hojném počtu v teple modlitebny a nálada byla více než příjemná.

Vedoucí sobotní školy Petr Kimler nás všechny přivítal a vedení sobotního úkolu svěřil do rukou Bohumila „Miloše“ Mročka, našeho čerstvého a uspěšného účastníka Jizerské padesátky. Tématem byly tento týden Desátky.

Od dob Abrahama a Jákoba dávali věrní lidé Bohu desátek. Desátky jsou součástí systému, který finančně zajišťuje Boží církev a dává jí možnost plnit Boží poslání. Příjemce desátků – správce – nese zodpovědnost za to, aby Bohem svěřené prostředky byly použity k šíření evangelia. Bůh zaslíbil hojnost požehnání všem, kteří věrně odevzdávají desátky. Když jsme požehnaní, je naší povinností podělit se s ostatními. Největším požehnáním, které dsátky přinášejí, je posílení důvěry v Boha.

Není možné odevzdávat desátek na činnost, lterou my uznáme za vhodnou. Desátek je oddělen pro zvláštní účel. není to jen nějaký bezvýznamný fond. Je jasně určen k podpoře těch, kteří přinášejí Boží poselství světu, a tento účel musí být dodržen. V Bibli byl desátek vždy odevzdán na místo, které si Bůh zvolil, bez ohledu na to, v jaké situaci a době se Boží lid nacházel.

Odevzdávání desátků není pro nás žádnou zásluhou a nezajistí nám spasení. Spasení je dar určený těm, kteří si ho nezaslouží. Odevzdáním desátků ukazujeme svůj postoj k Božím požadavkům. Pokud jsme si uvědomili, že jsme jen správci a vše, co máme, nám svěřil Bůh, je naším vnějším projevem také věrnost v desátcích.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové nám připomnělo, jak důležitý je náš vztah k přátelům. Ne vždy se chováme dobře a mnohé můžeme pokazit. Důležité je křivdy „zapisovat pouze do písku“ a štěstí „tesat do kamene“.

Kázáním nám posloužil bratr Pavel Kostečka. Název „Sladký jako med“ zní hodně lákavě. Zda tomu tak je zjistíte v archivu kázání.

Sobota 17.2.2018

Chřipková epidemie a právě probíhající prázdniny s názvem „jarní“, čemuž pohled z okna vůbec neodpovídá, se podepsaly na trochu menší účastí bratrů a sester dnešní sobotu. Ale o to příjemnější nálada ve sborečku vládla.

Petr Kimler se ujal jak zahájení, tak vedení sobotní školy. Tématem byla Věrnost Bohu, ale vlastně se řeč u jednotlivých úkolků vždy stočila na desátky. Je vidět, že příští týden, kdy se danou problematikou budeme zaobírat, bude hodně diskutován.

Věrné chování vůči Bohu je u křesťana zásadní. Nepoctivé jednání nám vadí, hlavně u druhých lidí. U sebe máme sklon ho zlehčovat a ospravedlňovat. Tím klameme sami sebe i Boha. On ví, jak snadno sklouzneme k nepoctivému chování. Mocnou zbraní proti pokušení nepoctivosti a sobectví v materiálních věcech jsou právě desátky.

Desátky jsou viditelným projevem naší víry a lásky k Bohu. Když dáváme Bohu desetinu z toho, co vyděláváme, přiznáváme se ke svému Vykupiteli a dáváme jasně najevo, že jsme na Něm závislí a jsme pokorní.

Správce by se měl vyznačovat růstem víry. Víra není jednorázovou záležitostí. Měla by časem sílit. Může však i slábnout. Záleží na tom, zda vírou opravdu žijeme.

Mládež se zamýšlela opětovně nad vlastnostmi správců, tentokrát morálními. Slovíčko před kázáním téma doplňovalo, Iva Burešová se zamýšlela nad naším svědomím, které by mělo být pro Pána očištěno.

Kázáním z Božího slova nám posloužil bratr Jaromír Juřínek. Přemýšleli jsme nad povoláním Samuela. Přepis najdete v archivu.

Sobota 10.2.2018

Plni příjemných dojmů z aliančního shromáždění jsme se dnes sešli k tradiční sobotní bohoslužbě. Úkolem nás provedla Květa Tyšerová. Téma bylo v době přípravy na volby do výboru sboru více než aktuální – Vlastnosti křesťanského správce. Pokud chceme tuto funkci zastávat dobře, měli bychom celým svým životem zrcadlit Kristovu povahu. To nám pomůže v práci, kterou nám Bůh svěřil.

Věrnost – absolutně věrný je pouze Bůh, je to součást Jeho charakteru. My se věrnými správci stáváme, když v našem životě působí Bůh. Věrnost znamená stát za tím, co je správné.

Oddanost – Bůh s námi neuzavřel obchodní smlouvu, kdy by byly vyjmenovány obchodní podmínky.  Ani nám nedal pouhý seznam pravidel, podle kterých bychom měli žít. Oddanost má být dobrovolná a z lásky.

Čisté svědomí – svědomí slouží jako „vnitřní měřítko“ našeho života. Mělo by být nastaveno podle vysokého a dokonalého vzoru Božího zákona. Když Bůh vepíše svůj zákon do srdce a člověk se ve víře snaží jeho zákon dodržovat, i jeho svědomí bude očištěno.

Poslušnost – nejsme poslušni proto, abychom byli zachráněni. Jsme poslušní, protože už zachráněni jsme. Poslušnost je důsledkem opravdové víry.

Poctivost a spolehlivost – uděláme-li, k čemu jsme se zavázali, a to bez ohledu na to, kam nás tlačí okolí, je v našem jednání vidět Boží charakter. Důvěryhodnost je vrcholem etického chování. Svědčí o tom, že člověk jedná podle nejvyšších morálních zásad.

Děti a mládež v sobotní školce se také zamýšlela nad vlastnostmi lidí, kteří jsou pověřeni správou ať už materiálních věcí, tak duchovních, ale i správou času.

Slovíčko nejen pro děti Ivy Burešové na téma správcovství také navazovalo. Mluvilo o 86400 sekundách, které každý den dostáváme darem a záleží jen na nás, jak je využijeme. Komu pomůžeme, koho potěšíme. Pokud své sekundy promarníme, je to ztráta navratná. A kdo ví, zda zítra nějaké další sekundy dostaneme.

Kázáním nám posloužil bratr Marek Wagner ze sboru Kateřinice a jeho přepis najdete v archivu.

All-focus

„Manželství bez mýtů“

Další ročník Národního týdne manželství, který je zároveň i modlitebním týdnem křesťanského domova církve adventistů, proběhne v týdnu od 12. do 18. února 2018. Téma s názvem „Manželství bez mýtů“ je současně i nadpisem sborníku přednášek, který sepsali odborníci zabývající se rodinnou problematikou (J. Bauer, R. Jonczy, M. Žůrek,…). Je distribuován na sbory v tištěné podobě, v elektronické verzi je ke stažení ZDE.

Alianční bohoslužba 6.2.2018 v modlitebně CASD

 

Sobota 3.2.2018

Leden utekl jako voda, čekali bychom nejstudenejší měsíc v roce a zatím se nám rozezpívali ptáci, jako by už ohlašovali jaro. No uvidíme, zda trumfnou Dagmar Honsovou.

Sobotní školou nás dnes provedl zkušený učitel Petr Chára. Snažil se s námi rozebrat téma „Zodpovědnost dobrých správců“.

Sobotní školku mládeže vedla Iva Burešová a naši mladí opět přemýšleli nad správcovstvím. Tentokrát řešili hlavně starost o zdraví, čas a duchovní dědictví. Slovíčko před kázáním mluvilo o tom, že mnohdy nejsme schopni prožívat pokoj, a to díky svému mylnému chápání věcí.

Ozdobou dnešní bohoslužby byla Blanka Novotná, která nám posloužila kázáním z Božího slova. Proloženo mnoha zajímavými příběhy bylo opravdu milé.

Sobota 27.1.2018

Po několika zajímavých novoročních vystoupeních se běh našich bohoslužeb vrací pomalu do normálu. Úkol sobotní školy jsme dnes otevřeli s Aničkou Petrovičovou a opět jsme se zamýšleli nad otázkou Křesťanské správcovství. Tentokrát nás zajímalo téma „Opustit cestu svévolníků“.

Pokud nechceme podlehnout lákadlům světského života, je naší jedinou nadějí zdravý vztah s Ježíšem. Touha po bohatství se nám může stát prokletím. Je nutné, aby vztah s Ježíšem byl pro nás prioritou. Měli bychom studovat Písmo, protože Bible je „navigací“ v dnešním zamateném světě, je jediným zdrojem pravdy. Prostřednictvím Písma s námi Bůh komunikuje. My komunikujeme s ním prostřednictvím modlitby. Hledejme přitom vůli Boží, ne svou. Modlitba má vyjadřovat naše podřízení se Bohu. Boj s různými svody můžeme vyhrát, jen pokud na nás působí Duch Svatý. On nám zjevuje Boha a Jeho vůli.

„Pamatujme, že povinnost má své dvojče – lásku. Když se tyto dvě spojí, zvládnou všechno.“ Povinnost správce spojená s láskou k Bohu nám pomohou dobře se o svěřené statky, ať už hmotné nebo nehmotné, starat.

Sobotní školka mládeže se také zamýšlela nad tím, kdo to je správce, o co všechno se lze starat, rozdělovali předměty správy do různých skupin a snažili se najít jejich společné znaky.

Ani tuto sobotu jsme nebyli ochuzeni o slovíčko před kázáním Ivy Burešové.

Velmi milou návštěvou dnešního dne byl Jaroslav „Jerry“ Šlosárek, který nám posloužil kázáním z Božího slova a zároveň nás provedl krátkým členským shromážděním, na kterém byl sestaven jmenovací výbor pro příští volby. Je to až k nevíře, ale máme před sebou další volby do výboru sboru.

Sobota 20.1.2018

Možná se dnes někteří při vstupu do modlitebny lekli, co se to děje. Budeme snad malovat? Nic není na svém místě, zmizela i modlitebna, klavír opustil své oblíbené místo u zdi, stěna v čele místnosti je otevřena a ze všech stran se ozývají mladé hlasy. Zachovejte klid, žádné zkrášlování zdí se nekoná. O to už se postaral před rokem náš neohrožený pokořitel žebříků všech výšek – Franta Tomanec. Důvodem  je milá návštěva mládeže ze Zlína, která nás potěší svým novoročním programem. Takže rychle si najděte místečko s dobrým výhledem – začínáme.

Co by to bylo za bohoslužbu, kdybychom se nezamysleli nad Božím slovem a nevzali si z něho ponaučení do svých životů. Tématem úkolu probíraného spolu s Pavlem Pimkem je Bůh a mamon. Nejprve jsme přemýšleli nad tím, co vše se může skrývat pod pojmem „mamon“. Nemusí to být nutně jen věci hmotné, které nás odvádí od Boha a stávají se pro nás nejdůležitějšími, ač pomíjivými, na úkor věcí věčných. A nemusíme mít ani nadstandartní množství, stačí mít i málo na to, aby člověk propadl penězům, věcem či nezdravým vztahům.

Vše, co stvořil Bůh a co nám dal k užívání, je dobré. To, že jsme si některé věci povýšili nad Boha je vinou nás, lidí. Ani peníze samy o sobě nejsou špatné. Bible opakovaně chválí lidi, kteří uměli rozmnožit majetek. Ale nesmí se nám stát tím nejdůležitějším v životě. Všech darů – a tedy i peněz – musíme užívat k pomoci jiným, k radosti a oslavování Boha. Pro získání života věčného je nutné, abychom cokoliv dokázali pro Boha opustit. Nic pro nás nesmí být důležitější. Bůh za nás zaplatil nekonečně velkou cenu. Spasení jsme si nezasloužili, a přesto nám byly naše hříchy odpuštěny. Je na nás, jak se zachováme.

Bůh se nám v Písmu představuje jako žárlivý. On je naším Stvořitelem a vykupitelem. Není nic a nikdo, kdo by mu mohl konkurovat. Přesto Bůh „soupeří“ o lidskou lásku. Při naší hříšné povaze máme pokušení sloužit jiným bohům. Ale sloužit máme jen Jemu. My, stejně jako vše na zemi, patří Bohu. Sami nevlastníme nic, jen svobodnou vůli se rozhodnout. My jsme pouze správci Božího vlastnictví. Se svěřeným „majetkem“ máme nakládat tak, aby sloužil k Boží slávě.

S dětmi probíral sobotní školku dnes Petr Chára, mládež probírala úkol také samostatně. Dnes jsme ukončili probírání úkolu trochu dříve a po krátké přestávce už jsme netrpělivě upřeli zrak na nastoupené mladé Kristovy děti a těšili jsme se na vystoupení. Řada krásných písní byla proložena příběhem o pozvání na večeři zasazeným do současnosti, který byl paralelou k podobenství o pozvání na svatbu. Musíme uznat, že to našim přátelům ze Zlína zpívalo opravdu moc dobře. Celé vystoupení bylo zakončeno kázáním bratra Romana Vyčánka a jeho modlitbou.

Po ukončení bohoslužby se všichni uchýlili do sborové místnosti, kde bylo připraveno malé občerstvení a modlitebnu zaplnil družný hovor. Bylo nám dnes krásně a veselo. Děkujeme za krásné vystoupení.

10 dnů modliteb

Jednou z již tradičních akcí začátku roku se stal projekt „10 dnů modliteb“. Tématem roku 2018 je „Náš Velekněz“. Během těchto dnů modliteb můžeme objevovat některá duchovní naučení znázorněné kněžským oblečením. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data (10. – 20. ledna 2018), ale můžete jej používat během celého roku.

Text zde .

 

Alianční bohoslužby 2018

Začátek je vždy v 17.30h.
 
16.1.  v kostele ČCE – káže Tomáš Hasmanda, pastor Apoštolské církve
 
23.1. v kostele ŘKC – káže Pavel Kostečka, kazatel Církve adventistů sedmého dne začátek v 18hod !!!!!!
 
30.1. v modlitebně AC – káže Jaromír Zubík, kazatel z Bratrské jednoty baptistů
 
6.2. v modlitebně CASD – káže Pavel Stefan, farář římskokatolické církve

Sobota 13.1.2018

Dnes jsme se poprvé v roce 2018 sešli v naší milé modlitebně na Hřbitovní ulici. A protože vstup do nového roku je obvykle spojen s bilancováním, začali jsme stejně – spolu s bratrem Jendou Petrovičem jsme si připomněli nejdůležitější myšlenky sobotní školy minulého čtvrtletí, které jsme načerpali při studiu Listu Římanům. Potom jsme se seznámili s úkoly novými .

Sobotní školou nás provedl Petr Kimler. Úkol měl název „Nebezpečí materialismu“ a zabýval se sledováním pouze hmotného zájmu a vlastního propěchu, k čemuž nás svádí svět. Honba za penězi je tím, co Boží nepřítel používá, aby si nepoznán zajistil naši věrnost. Materiální zájmy se projevují tehdy, když se touha po bohatství a vlastnictví stane důležitější a cennější než duchovní skutečnosti. Majetek může mít hodnotu, ale neměli bychom se stát jeho otroky. Touha vlastnit věci může naši mysl odvést od toho, na čem opravdu záleží. Namísto toho se zaměříme na to, co je jen dočasné, nestálé a určitě nestojí za ztrátu věčného života.

Lákavost touhy po majetku by nebyla tak účinná, kdyby nebylo reklamy. Díky ní se může majetek stát jakýmsi falešným náboženstvím, které nenabízí žádné poznání a žádnou duchovní pravdu, ale v daném okamžiku je tak atraktivní a lákavé, že mu hodně lidí neodolá. Láska k majetku a penězům může v člověku podpořit přemrštěné sebevědomí, povýšený postoj, pýchu a marnivost. Problém sobeckého zaměření se na sebe není ničím novým. Sám Lucifer podvedl sám sebe tím, že si myslel, že je schopnější, než ve skutečnosti byl. Bůh říká: „Já jsem vinný keř, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic.“ Naše spojení s Bohem je přímé  bezpečné. Pokud mu dovolíme, aby vstoupil do našich myšlenek a našich záměrů, potom naše srdce i mysl splynou s jeho vůlí, že poslušnost pro nás bude naprostou samozřejmostí.

Mládežníci v sobotní školce „dopilovávali“ vystoupení, kterým chtěli potěšit dospěláky v odpolední části bohoslužby.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové vyprávělo příběh veliké lásky – vrabec se rozhodl obětovat svůj vlastní život, aby zachránil před psem své dítě – malé ptáčátko vypadlé z hnízda. Pokud dokáže tak malý tvor projevit takovou lásku, jak moc musí Ježíš Kristus milovat nás, když za nás – nehodné, nevěrné, slabé – obětoval svůj život, aby nás zachránil před smrtí. Jeho láska je silnější než smrt.

Kázáním nám posloužil Pavel Kostečka a své vlastně již druhé novoroční kázání věnoval očekáváním v novém roce. Přepis najdete v archivu kázání.

Po krátké přestávce pokračovala bohoslužba odpoledním programem, který byl v režii mládežníků a dětí. Pro naše sestry a bratry si připravili pásmo písní, scénku o stavbě Babylonské věže a potěšili nás i hrou na hudební nástroje.

Že se program mládeže líbil bylo patrno z potlesku, kterým bratři a sestry naše mladé odměnili, a podle jejich usměvavých tváří. 😀 

Po vystoupení nastal okamžik, kdy jsme si vybrali své veršíky – pro sbor, pro mládež a každý pro sebe. Potěšeni a povzbuzeni jsme se potom přesunuli do sborové místnosti a zbytek odpoledne strávili u dobrého jídla a v družném hovoru.

Nové číslo zpravodaje

Po odkazem ZPRAVODAJ najdete všechna čísla našeho sborového bulletinu včetně nejnovějšího čísla 01/2018 .

 

Sobota 6.1.2018

První sobotní bohoslužbu letošního roku jsme prožili spolu se sborem Kateřinice ve Vsetíně, abychom se jako jedna velká rodina radovali ze všech požehnaných dnů, které nám Pán dal v roce uplynulém a těšili se na dny nové.

Program dnešní soboty jsme zahájili společným zpěvem chval a poté jsme se spolu s bratrem Klodou zamysleli nad úkoly sobotní školy, které nás v tomto čtvrtletí čekají.

Vsetínský sbor nás přesvědčil, že má mnoho úžasných zpěváků. Písně v jejich podání jsou pro posluchače skutečným zážitkem. Spolu s námi se  z jejich vystoupení radovali jistě i náš dobrý Bůh.

Kazatel sborů Vsetín, Kateřinice a Valašské Meziříčí Pavel Kostečka nám posloužil letošním prvním kázáním. Jeho přepis najdete v archivu.

Po krátké přestávce byl další program věnován vystoupení dětí sborů Valašské Meziříčí a Vsetín. V našich dětech nám Bůh opravdu požehnal. Každý z mladých účinkujících nám předvedl, co se v minulém roce naučil a bylo opravdu na co se dívat. Slyšeli jsme řadu krásných písniček a hudebních vystoupení.

Krásnou tečkou za dnešní bohoslužbou bylo rozdávání veršíků pro sbor Vsetín a následně společný oběd. Z množství dobrot až přecházel zrak. Všem nám opravdu moc chutnalo. Sestrám ze vsetínského sboru moc děkujeme za jejich starost o nás.

Vystoupení Ondrášek Kimler

Vystoupení Adélka Vráblová a Jindřiška Mročková

Vystoupení Adélka Vráblová a Zdeňka Pimková

 

Od besídky k besídce

V sobotu 6.1.2018 se sejdeme ve sboru Vsetín, kde proběhne novoroční besídka našich místních sourozenců za přispění i našich mládežníků.

V sobotu 13.1.2018 proběhne bohoslužba tradičně v našem sboru, vybereme si veršíky a shlédneme malé vystoupení naší mládeže.

V sobotu 20.1.2018 přivítáme v našem sboru mládež ze Zlína, která se nám představí novoročním programem.

 

Sobota 16.12.2017

K naší modlitebně dnes mířily postavy obtěžkané nejroztodivnějšími hudebními nástroji. Zdá se, že se něco chystá. Je to tak. Naše mládež se nenápadně připravuje na malé vystoupení, kterým chce zpříjemnit bratrům a sestrám vstup do nového roku.

Sobotní školou nás dnes vedl ostřílený učitel Petr Chára. Téma navazovalo na to minulé – „Vyvoleni z milosti“.

Bůh ve své lásce touží, aby byly všechny jeho děti zachráněny. Žádná skupina není hromadně vyloučena z možnosti spasení. Milost nemůže dostat nikdo na základě své národnosti, původu nebo svých skutků, ale jen na základě víry, že za něj Ježíš zemřel. Všichni, kteří spoléhají na sebe – ať už na své dobré skutky, zdravou výživu, přísné zachovávání soboty nebo to, co už přestali dělat – se dostávají do pasti zákonictví, i když to vše dělají s tím nejlepším úmyslem.

Prvními křesťany byli právě Židé. Byla to například velká skupina lidí, kteří uvěřili o Letnicích. Apoštol PAvel potřeboval zvláštní vidění od Boha, aby dokázal připustit, že i pohané mají stejnou monost přijmout Boží milost. Bůh však nezavrhl svůj lid. Zůstal kořen a kmen a na tento strom byli naroubováni pohané, kteří uvěřili. To, co se stalo Židům, kteří nepřijali Krista, hrozí i všem ostatním lidem. Spasení je dar, ale my ho můžeme odmítnout – a dokonce o něho přijít i poté, co jsme ho už přijali.

Pojem „plný počet pohanů“ pznačuje dobu, kdy celý svět uslyší poselství evangelia. V té době bude Ježíš za dveřmi a mnozí Židé přijmou Krista. Na světě je mnoho Židů, kterým má být přineseno světlo přítomné pravdy. Není pochyb o tom, že kdyby se křesťanská církev zachovala vůči Židům v dějinách jinak, mnohem více z nich by Krista přijalo jako Mesiáše. Velké odpadnutí v prvních staletích po Kristu a silné pohanské vlivy působiící na křesťanství určitě cestu Židům k Mesiáši neusnadnilo.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové byl pravdivý příběh o jednom oslovi v pracovním táboře jedné nesvobodné země, který spolu s adventistou nosil každý pátek tolik vody vězňům, aby měli až do neděle dostatek a aby mohl mít adventista volnou sobotu. Na svůj zeřim si tak zvykl, že i když s ním po letech měl pracovat jiný muž, osel stále „zachovával“ sobotu. Kéž bychom i my svým sobotním chováním svědčili o naší víře.

Slovíčko bylo korunováno pěveckým vystoupením mládeže, které se nám velmi líbilo.

Kázáním z Božího slova nám dnes posloužil Milan Kubičík a přepis jeho kázání najdete v archivu.