admin

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od admin

Adventní ekuvýšlap z Teplic do Teplic

Sobota 1.prosince 2018 s Ivetou Halešovou

Mrazivé sobotní ráno přikrylo celé město bílou mlhou. O to rychleji jsme spěchali do vytopené modlitebny. Počasí se podepsalo na účasti – řada bratrů a sester je nemocných. Myslíme na ně a vyprošujeme jim Boží pomoc. Především na jednoho brášku jsme dnes mysleli a usilovně se modlili za jeho uzdravení. Pán posiluj jeho rodinu. Podpořit nás přijeli naši bráškové ze sboru Kateřinice, takže zaplnili prázdná místa a hned nám bylo veseleji.

Úvodní video Line age nás seznámilo s počátkem protestatantismu. Vzpomněli jsme na druhý sněm ve Špýru, kdy německá knížata nepodpořila  závěry sněmu omezující lidská práva. Sobotní školou s názvem „Nejpřesvědčivější důkaz“  nás provedl Miloš Mroček. V minulých úkolech jsme se zamýšleli nad jednotou církve, která by se měla projevovat v každodenním životě věřících a v poslání církve. Církev je viditelným svědkem Kristova spásného díla a jeho zachraňující moci. Pokud žijí věřící v jednotě s Kristem, žijí v jednotě mezi sebou. Jednota církve je Božím darem, ne výsledkem lidského snažení ani našich dobrých skutků nebo záměrů. Jednota se projevuje trpělivostí, snášenlivostí, vzájemným odpuštěním a laskavostí. Buďme tolerantní a pokud se nemůžeme shodnout v otázkách, které nejsou otázkami spasení, buďme snášenliví.

Před modlitebnou zastavilo auto obalené sněhovou peřinou. Kde se u nás na Valašsku, kde není ani vločka, bere tento vůz? Přijel rovnou z Prahy a přivezl očekávanou a velmi milou návštěvu – Ivetu Halešovou, vedoucí oddělení Služby ženám. Kromě Ivetky ovšem přivezl i sníh – za chvíli se začala sborová zahrada barvit do bíla  a padající vločky navozovaly sváteční atmosféru.

Po přestávce nám Iva Burešová přednesla slovíčko před kázáním. Vyprávěla o kavárně v Praze, která zaměstnává autisty a lidy s Dawnovým syndromem. Protože byla před krachem, majitelka se pokusila pomocí sociální sítě facebooku získat nové zákazníky. Získala nejen je, ale i nemalý finanční obnos a tito postižení lidé mají zajištěnu práci na dalšího půl roku. Pomohlo obrovské množství lidí jen nepatrným skutkem. Jeden malý skutek lásky a dobré vůle vůbec není zanedbatelný. Může způsobit veliké věci. Bůh po nás nechce veliké hrdinské činy, pouze malé, ale zato stále.

Po slovíčku nám naše mládežnice zazpívaly písničku na osvalu Pána. Zkusily nacvičit vícehlas a nutno uznat, že se  jim to opravdu povedlo.

Kázáním nám dnes posloužil kazatel Pavel Kostečka. S blížícím se obdobím vánoc se zamýšlel nad tím, jak se náš nepochopitelně veliký Bůh ponížil a vtělil se do bezbranného miminka do nejchudšího prostředí. Zatím co on se ponížil, jeho soupeř satan se snažil povýšit na Boha. Přepis kázání najdete v archivu.

Po kázání jsme se spolu sešli u prostřeného stolu a pochutnali si na společném obědě. Všem chutnala hlívová polévka, salát, chlebíčky i nejrůznější druhy zákusků. Dobře naladěni jsme se poté přesunuli zpět do modlitebny, abychom si vyslechli úvahu Ivety Halešové o vlastnostech královny ze Sáby, tedy o vlastnostech nás, žen. Následně nás informovala o aktivitách oddělení Služba ženám. Přítomné dámy nakonec dostaly drobný dárek – přívěšek s logem oddělení. Ivetku jsme za její povídání a báječné odpoledne obdarovali květinou. A protože už se venku začalo šeřit, rozloučili jsme se a rozešli do svých domovů. Děkujeme Pánu zá krásnou sobotu.

Kornelius Novak opět ve Valašském Meziříčí

Eku výšlap v neděli 2.prosince 2018

Křesťanský domov s Ivetou Halešovou 1.prosince 2018

Zveme všechny členy na příjemné  posezení u prostřeného stolu v rámci Křesťanského domova v sobotu 1.prosince 2018. Po společném občerstvení prožijeme milé setkání s naším hostem – Ivetou Halešovou, vedoucí oddělení Služby žen, která nám bude povídat o činnosti a plánech tohoto oddělení.

Těšíme se na vás.

Naučila jsem se pěstovat sebelásku, abych mohla být prospěšná druhým (rozhovor)

Iveta Halešová a její společnost IveHale s.r.o. se zabývá zakládáním a budováním obchodních sítí pro zahraniční firmy jako Tupperware, Pierre Lang, Jenny Lane, O-Pur. Zabezpečuje překlady materálů, vytváří strategické a marketingové plány, zabezpečuje training a poradenství. Je plná optimismu a dobré nálady, s noblesou se věnuje pořádání akcí pro ženy a seniory. Má styl a smysl pro humor. Pořídila si Apple, protože je vegetariánka a miluje ovoce.

Ahoj Iveto, jak se máš?

Ahoj Hanko, vcelku velmi dobře. Potýkám se sice s problémy, jako například náhlá hospitalizace mého tatínka. Na druhé straně jsem ráda, že žijeme v naší zemi a máme zde zdravotní péči, i když by dle mého názoru mohla být vstřícnější a empatičtější.

Je podzim náročnější období, než jiné části roku?

Podzim je pro mě vůbec to nejhezčí roční období! Opět se budu opakovat, že jsem ráda, že žiji zde v této zemi, ve střední Evropě, kde se můžeme čtyřikrát v roce těšit na jiné počasí, jinou dobu apod. Není to fádní, po studené zimě, která vyčistí ovzduší a půdu, přichází jaro – vše se vrací k životu, rozvíjí se, raší, kvete a příroda ukazuje všechny své možnosti, aby v přicházejícím létě vytáhla své hlavní trumfy. A pak přichází podzim, hrající všemi překrásnými barvami. Podzim nás připravuje na zimu – rána jsou chladnější, někdy je zcela pošmourno, to abychom se připravili na méně sluníčka a více odpočinku. Najednou pak vyskočí slunce a my zažíváme krásné babí léto, které roztřpytí i rosu na pavučinách. 

Jak se vyvíjela Tvoje pracovní kariéra? Chtěla jsi vždycky dělat to, co děláš?

Moje pracovní kariéra se vyvíjela zcela opačným směrem, než jsem si někdy od základní školy vymyslela. Jsem vnučkou věhlasné a vyhledávané krejčové. Maminku vynechám – má mnoho předností, žel po své mamince talent a lásku k šití nezdědila. Mne od malička fascinovaly tkaniny, látky, móda, šití a výběr svého povolání jsem někdy na konec základní školy měla jasný. Díky tehdejšímu politickému vedení a náboženskému přesvědčení celé naší rodiny mně takříkajíc bylo určeno, co budu studovat resp. kam půjdu dále. Když jsme s rodinou bydleli v Německu, nabídla mi kamarádka, zdali bych nechtěla prodávat vynikající nádoby a dózy. Jmenovala jsem jí tisíc důvodů, proč bych to nemohla dělat, ale ona byla neodbytná a přesvědčila mne, abych to zkusila.

A šlo to, překonávala jsem různé problémy a hodně se učila. Dosáhla jsem i hodně velkých úspěchů a po té, co jsme se v roce 1996 vrátili do ČR, mne firma požádala, zda bych nechtěla vybudovat její zastoupení v Česku. Opět jsem jmenovala tisíc důvodů, proč bych to nemohla udělat. Nemohla jsem ale přesvědčovat, že mi prodej nejde – už bylo evidentní, že to umím. Pustila jsem se do práce a šlo to. Měla jsem výborné učitele – manažery, kteří měli obrovskou pokoru a vděčnost. Ve své kariéře jsem se dostala hodně nahoru a zaplatila i poměrně vysokou cenu – odnesl to krach manželství. Pak přišel čas na přehodnocení a stanovení si priorit.

Mohla bys být konkrétní? Co jsi nechtěla a co jsi naopak začala chtít?

Věděla jsem, že není důležité, abych hodně, ne-li všechna rozhodnutí dělala sama, že je mnohem efektivnější vytvářet dobrý a spolehlivý tým, který bude vědět, co má dělat, jednotlivci budou pracovat samostatně, zodpovědně aby se nakonec všichni sešli a mohli konstatovat, co se povedlo a na čem je potřeba zapracovat. Henry Ford kdysi řekl: pokud Tě k běžnému chodu firmy nikdo nepotřebuje, je to známka toho, že jsi výborný šéf, který své lidi vše naučil a věří jim.

Další prioritou bylo více času na sebe a rodinu. Naučila jsem se pěstovat sebelásku, abych mohla být prospěšná druhým. Věčně uhoněná, přetažená, unavená a bez energie supermatka a žena nikomu a nijak neprospívá, takže jsem se naučila věci odložit , přesunout nebo jednoduše říci i ne. Paradoxně ten čas věnovaný sobě, synovi, rodičům, přátelům mi nikdy nechyběl. Byla to vzácná investice do vztahů.

Přivedla jsem do Česka a na Slovensko ještě pár jiných firem. Zažila jsem také, jaké to je, když mi mí nejbližší spolupracovníci ukradli obchodní podíl a po patnácti minutách mi bylo jasné, že mám zaměstnance, náklady a nemám příjem. Byla to těžká situace, která mě opět dovedla k přehodnocení priorit. Mnoho mých přátel a známých se často ptalo, jak to mohu vše vydržet a relativně dobře snášet.

Co Tě vedlo?

Měla jsem v životě štěstí na moudré a zkušené manažery, kteří své pozice vybudovali pílí, empatií, pokorou a vděčností. Mám velmi ráda knihy jako: Vítězové nikdy nepodvádějí s podtitulem …ani v těžkých dobách, nebo Vděčnost v businesse nebo Vděčnost – způsob života, ale nejvíce obchodních rad a námětů lze najít v knize knih – bibli. Ráda po ní sáhnu a čtu, i když jsem ji četla už mnohokrát, často objevuji to, co jsem v těch textech neviděla. Vždy je důležité číst i stejnou věc s jiným pohledem.

Jak Ty osobně vnímáš Boží vedení?

Podzim je také období sklizně a v životě člověka je to čas na jakési bilancování. Já se zrovna nacházím v tomto časovém údobí a tak s vděčností bilancuji, co se mi v životě povedlo, co ne, čeho jsem dosáhla, co jsem možná někdy a za jiných okolností dosáhnout mohla. Jako křesťan mám tu další možnost, obracet se ještě výše k Bohu. Myslím, kdybych neměla tu možnost, spoustu těžkých situací bych nebyla schopna unést. Také se říká, chceš-li něčeho dosáhnout, musíš být schopen se odrazit. A odrazit se lze pouze v případě, že člověk spadne na dno.

Do vínku jsem patrně dostala houževnatost, trpělivost a sebekázeň, tak se snažím pokorně a empaticky řešit všechny vzniklé situace. Jsem vděčná za všechny zlé i dobré věci, které se mi dějí, protože to člověka vede k větší empatii. Právě v tom vidím Boží vedení. Vnímám, že když mi ubývají síly, jak fyzické nebo psychické, tak se mám kam obrátit. To je devíza, kterou nemají všichni.

Autor: Hana Pinknerová

Sobota 24.listopadu 2018

Sobotní dopoledne vypadalo, že se mezi našimi bratry a sestrami rozšířila nějaká infekce bolavých zad. Nejeden z nás se kroutil, poposedával a hekal. Inu zima je tady a s ní řada zdravotních komplikací.

Po dalším dílu seriálu Line age věnovaném Martinu Lutherovi jsme se pustili do studia sobotní školy na téma „Jednota ve víře“ s Květou Tyšerovou. Naší snahou by měla být jednota ve všech základních adventních věroučných bodech. Vzájemné nepřátelské postoje kazí společenství, přátelství a tak ničí poslání církve.

Mládežnice z našeho sborečku se  zúčastnily víkendovky PTD, tentokrát v Ostravě.  Zbylé 2 děti v sobotní školce malovaly kulisy na novoroční besídku. Doufáme, že se budou líbit.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové vyprávěl o jejím psíkovi, který nemá rád zimní psí oblečení. I když je to pro jeho dobro, aby nenastydnul, brání se jeho nošení. Stejně jako se my, lidé, bráníme Božím zákonům, i když jsme je dostali pro naše dobro.

Kázáním z Boží slova nám posloužil Pavel Pimek. Zamýšlel se nad hrdinstvím a hrdiny. Potřebujeme hrdiny? Co je to hrdinství ? Kdo nám dává sílu být hrdinou ? Na otázky najdete odpověď v přepisu kázání v archivu.

 

Beseda ve Vitalitě 22.11.2018

Čtvrteční podvečer zamířila řada příznivců besed do vegetariánské jídelny Vitalita. Lákadlem se stala přednáška Ferdinanda Janka s názvem „Koření života II.“ . Zmíněný přednášející byl jako vždy zárukou kvality. Nezabýval se kořením jakožto ochucovadel našich pokrmů, ale jako součástí naší lékárničky. Neboť na každý neduh nám náš Stvořitel dal nějakou bylinku. To nám hned na úvod vyzpíval Ferda Janek písničkou za doprovodu své kytary. Zásluhu našeho Pána na darech, které nám dává přírpda, ostatně zdůrazňoval po celou besedu.

Beseda byla nejen zajímavá, ale hlavně poučná a její evangelizační význam nelze také pominout.

Sobota 17.listopadu 2018

Dnešní datum nám připomnělo významné události z roku 1989, kdy došlo ke změně režimu a náš vztah k Bohu přestal být důvodem k perzekucím. Náboženská svoboda je obrovským darem, kterého si musíme vážit a využít co nejvíce k šíření zvěsti evangelia.

Další díl seriálu Line age uvedl dnešní bohoslužbu a naladil nás na přemýšlení o Božím slovu. Sobotní školou na téma „Když přijdou konflikty“ s námi probral Pavel Pimek. Připomněli jsme si, jakým způsobem řešila vnitřní konflikty prvotní církev a jaké ponaučení plyne pro naši dobu. Je naším úkolem udržet jednotu ve chvíli, kdy se objeví rozbroje týkající se identity a poslání církve. S mládeží dnes pracovala Iva Burešová.

Po slovíčku před kázáním nám mládež udělala radost písničkou. Kázáním z Božího slova nám posloužila Blanka Novotná. Na začátku nás překvapilo, že každý z nás dostal 2 papírky a tužku. Že bychom hráli nějakou hru? Papírky nám měly názorně ukázat, že každý hřích – kresba tužkou na papíře – zanechá v našich duších jizvy i po odpuštění – vygumování. Přepis kázání najdete v archivu.

 

Sobota 10.listopadu 2018

Dnešní sobota je druhou sobotou Modlitebního týdne. Celý týden jsme se scházeli v domácnostech, abychom společně přemýšleli nad Božím slovem, a hlavně se modlili. Je tolik potřebných lidí, kteří potřebují Boží pomoc ! Byly to velmi příjemné večery a my jsme cítili Boží přítomnost.

Pobožnost jsme začali již tradičně promítáním dalšího dílu seriálu Line age. Sobotní školu na téma „Obrazy jednoty“ s námi studoval Petr Chára. Diskutovali jsme o vztahu církve k Bohu, o vzájemných vztazích členů církve a o vztahu církve ke společnosti. Děti v sobotní školce začaly vymýšlet a cvičit novoroční besídku pod vedením Ivy Burešové.

Podělili jsme se o přečtení poslední přednášky Modlitebního týdne, které završil kázáním milý host dnešní bohoslužby – Peter Čík, tajemník kazatelského oddělení CASD. Zaměřil se na téma tohoto týdne – Boží slovo, Bůh, pravda. Přepis najdete v archivu. Naše modlitební úsilí bylo završeno sbírkou na misii, tentokrát na misijní činnost MSS a na celosvětovou misii. Úkolu zjistit výslednou sumu sbírky se ujal pokladník sboru, starší sboru a náš milý host.

Po ukončení bohoslužby jsme se ještě sešli ve sborové místnosti a využili přítomnosti tajemníka Petera Číka, kterého jsme poprosili o informace  o dění v církvi, plánech naší církve a postojích církve k závěrům Generální konference.  Při šálku dobrého čaje jsme prožili příjemné odpoledne.

 

Sobota 3.11.2018

Dnešní sobota byla celá v očekávání – náš ordinující kazatel Jarek Šlosárek nám odletěl. Ani ne tak do teplých krajů, jako spíše do studených – do Kanady za vnoučátky. A tak se nám dnes měl představit jeho nástupce bratr Jiří Loder. Jeho rozzářenou tvář nešlo přehlédnout 🙂 . Přivítal se s každým z nás a bohoslužba mohla začít.

Nejprve jsme již tradičně shlédli další díl seriálu Line age, tentokrát o Martinu Lutherovi a jeho 95 tezích. Sobotní školu na téma Prožívání jednoty v ranné církvi – pro náš sbor hodně ožehavé téma – s námi probral Petr Kimler, s dětmi se učila Iva Burešová. Nezapomněli jsme ani na slovíčko pro děti. Vyslechly si příběh o harmoniu, po kterém chudá rodina velmi toužila a modlila se za ně, a které díky modlitbám  bylo uchráněno i před vojáky, kteří ho chtěli zabavit.

Dnešním dnem začal Modlitební týden a proto jsme si přečetli první z řady přednášek na téma „Bible – Boží slovo“.

Celé téma nám potom shrnul náš nový ordinovaný kazatel Jiří Loder. Svou promluvu založil na své zkušenosti, se kterou se nám představil – jak on poprve ucítil radost a štěstí nad Biblí. Příběh byl velmi zajímavý, můžete si jej přečíst v archivu kázání.

Po ukončení bohoslužby jsme ještě zůstali na členském shromáždění, abychom odsouhlasili rozpočet a jména zástupců, které vyšleme na zasedání konference. A protože den pokročil, rozjeli jsme se do svých domovů. Ale za pár hodin se sejdeme opět – na nedělním modlitebním setkání. Těšíme se na vás.

Sobota 27.10.2018

V předvečer stého výročí vzniku naší samostatné republiky jsme se sešli jako každou sobotu ke studiu Božího slova a ke společným chválám. Přivítali jsme k naší veliké radosti i jednoho přítele, který přišel prožít dnešní bohoslužbu s námi. Kéž se mu u nás líbí a Pán mu žehná.

Na začátku shromáždění nám Iva Burešová promítla další díl ze série Line age popisující vývoj protestantské církve. Tentokrát jsme se seznámili s osobou švýcarského reformátora Zwingliho.

Studiem úkolu sobotní školy s názvem Klíč k jednotě nás provedl Bohumil Mroček. Přemýšleli jsme nad tím, že jsme všichni bez rozdílu Božími dětmi,  a tak bychom měli k sobě navzájem přistupovat. Všichni patříme do Boží rodiny, všechny nýs chce Bůh sjednotit v Kristu. Miluje nás všechny stejně. Všem nabízí spasení. Je jen otázkou, jak se k této nabídce postavíme.

Bůh každému z nás žehná a všem dává dary. Praktickým výsledkem Božích darů, které jako křesťané dostáváme, by mělo být úsilí zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Skutečná jednota může představovat Boží lásku tak jedinečným způsobem, že ji budou obdivovat i lidé, kteří nejsou součástí společenství věřících.  Zatím co spasení je darem, který dostávají všichni lidé, kteří jej jsou ochotni přijmout, jako jednotlivci dostáváme různé duchovní dary, které mají konkrétní cíl.  Věřící mají za úkol pomocí darů připravovat ostatní na službu záchrany ztracených. V tom se musíme navzájem povzbuzovat a pomáhat si na naší cestě, protože všichni jsme součástí Kristova těla. Není myslitelné tvrdit, že prožíváme hluboký vztah s Bohem, aniž by tento vztah ovlivnil naše vztahy s ostatními lidmi.

Mládež si probírala další úkol Real Time spolu se Soňou Mročkovou. Kázáním z Božího slova nám dnes posloužil kazatel Pavel Kostečka. Přepis jeho zamyšlení nad tématem Babylonské věže trochu jinak najdete v archivu.

Křesťanský domov – Den díkůvzdání v Hošťálové 6.října 2018

Chalupa Pod vrchem v Hošťálkové zasazená do nádherně barevné podzimní přírody nás přivítala onoho sobotního rána ve sluníčkovém hávu. Sbory ValMez a Kateřinice se rozhodly prožít Den díkůvzdání společně uprostřed valašských kopců. Malé parkoviště u chalupy se postupně zaplnilo, stejně tak krbová římsa ve společenské místnosti byla v krátké době obložena nejrůznějšími plody, výpěstky, květinami a také dárečky určenými do tomboly. Ani jediná židle nezůstala neobsazena, a to je dobře.

Všechny dary našich zahrádek, polí a sadů jsou důsledkem požehnání našeho Pána, a proto jsme Ho chválili modlitbami i písněmi. Sobotní školu s námi probral kazatel Pavel Kostečka. Děti si povídaly s Ivou Burešovou o tom, kdo potřebuje Boha, jestli si spasení zaslouží i ti, kteří hřeší, a co je nutné pro spasení udělat. Školky se zúčastnili také dva psíci Bibi a Hačiko, kteří bedlivě poslouchali.

Po sobotní škole nám vyhládlo a tak jsme se pustili do báječného občerstvení, které pro nás připravila Soňa Mročková a přítomné sestry. Všem chutnalo. A aby nás plná bříška nesváděla ke spánku v odpoledních teplých slunečních paprscích, vyšli jsme se projít po okolí. Vyhlášena byla i soutěž v pouštění draků pro děti, ale nakonec si hráli tatínkové. A šlo jim to moc dobře. Vyhřátá mez lákala k poležení, čemuž mnozí neodolali. Výhled na protější kopce byl opravdu nádherný, a neobešel se bez „vlastivědné“ přednášky, jak se který z nich jmenuje a kde je jaká vesnice.

Po načerpání energie ze sluníčka jsme se vrátili do chalupy a zaposlouchali se do svědectví bratra Petra Hřiba, který nám vyprávěl o svém působení v hospicu. Využili jsme poslední hřejivé paprsky pro pořízení několika společných fotografií a pak nás čekala „sladká“ tečka dnešní krásné soboty – tombola. Nikdo neodešel neobdarován.

Pomalu se začalo smrákat a byl čas se rozejít. Sice neradi, ale jistě jsme se takto nesešli naposledy. Děkujeme Pánu za krásný a požehnaný den.

 

Sbírka

Ekumenický výšlap

Zveme vás na Den díkuvzdání 6.října 2018

Přezůvky s sebou!!

Záznam přednášek Kornelia Novaka

Hošťálková

Záznam přednášek na stránkách ČCE Hošťálková

 

Valašské Meziříčí

Pondělí 24.září 2018 – Důkaz o Bohu

Úterý 25.září    – Smysl a cíl života

Středa 26.září  – Jak můžu rozumět Boží lásce?

Čtvrtek 27.září – Jak může být Bůh spravedlivý?

Pátek 28.září    – S Bohem projít krizí

 

Evangelizační přednášky Valašské Meziříčí

Evangelizační přednášky Hošťálková

Sobota 1.9.2018

Prázdniny končí a naše lavice se opět plní. Odpočatí, opálení a plni zážitků jsme se dnes sešli ke společnému prožití sobotního dne.

Úkoly sobotní školy na téma Druhá misijní cesta s námi probral Petr Kimler. Mládež v sobotní školce začala probírat úkoly Real Time. Dnes se mladí společně zamýšleli s Ivou Burešovou nad charakterem křesťana.

Koncem měsíce září proběhne v našem městě cyklus evangelizačních přednášek Kornelia Novaka, který pořádá právě náš sbor. Proto jsme se rozhodli před kázáním promítnout první z řady videí ze života tohoto známého misionáře.

Protože začíná našim dětem nový školní rok, před kázáním jim kazatel Pavel Kostečka spolu se starším sboru Petrem Kimlerem a vedoucí sobotní školy mládeže Ivou Burešovou požehnal a popřál Boží ochranu a vedení v následujících dnech. Kéž náš Pán vede i nás – rodiče a členy sboru, abychom našim mladým byli dobrým příkladem a vychovávali je ke správnému křesťanskému životu.

Kázáním nám posloužil kazatel Pavel Kostečka. Dnes se zamýšlel nad knihou Daniele, ovšem z trochu jiného pohledu. Přepis najdete v archivu.

Prázdninové střípky