admin

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od admin

Upozornění

V sobotu 30.května 2020 se sejdeme ke svěcení Památky večeře Páně.

Vysluhovat bude bratr Hynek Dona.

Sobota 23.května 2020

Doba roušková ještě stále pokračuje. A tak nám nezbývá, než s pokrývkami úst prožít další společnou bohoslužbu. Mluvit a především zpívat je sice hodně náročné, ale s ohledem na bezpečnost ostatních bratrů musíme ještě vydržet.

Úkolem sobotní školy nás provedl Petr Kimler. Tématem bylo Stvoření. Bible nám vše, co je důležité, představuje hned v prvních kapitolách. Stvoření, vznik hříchu, poznatky o Bohu, plán vykoupení. Stačí jen s pokorou číst a všechny otázky, které lidstvo od nepaměti trápí, máme zodpovězeny. Bůh nám velmi přesně sděluje okolnosti stvoření, vznik času, původ soboty. Mnohé církve považují informace za jakousi metaforu. Ale Boží slovo je neměnné a pravdivé. Shrnutí hlavních myšlenek úkolu najdete pod odkazem SHRNUTÍ SOBOTNÍ ŠKOLY.

Více >

Sobota 16.května 2020

Po dlouhých 9 týdnech, kdy jsme se scházeli pouze virtuálně ve videokonferencích či sledovali online bohoslužby Hope Tv, jsme se dnes opět sešli v prostorách modlitebny. Přítomnost koronaviru ještě stále signalizovala některá opatření, na která jsme nebyli zvyklí – desinfekce u vstupu, rozestupy mezi členy sboru, roušky na obličejích. Byl to zvláštní pohled. Také průběh bohoslužby byl jiný. Nu což, hlavně když už se můžeme scházet. Takovéto drobnosti  nás nerozhází a za pár dní už bude snad situace opět v normálu.

Více >

Poselství Teda Wilsona, předsedy GK CASD

1. Ted Wilson hovoří o koronavirové pandemii

2. Druhé poselství Teda Wilsona ke koronavirové pandemii

 

Doporučení MSS

Milý koronavire

Čtení, když nemůžete ven

Nakladatelství ORION nabízí ke stažení některé ze svých publikací v elektronické podobě. Cílem je umožnit čtení v době karantény, když nemůžeme knihy nakupovat.

https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/-pro-cteni-kdyz-nemuzeme-ven

Potřebujeme tváří v tvář COVID-19 medicínu životního stylu více než kdykolv předtím?

Pandemie COVID-19 v nás všechny znepokojuje – a oprávněně. COVID-19 má smrtnost odhadem mezi 2-4 % (ve srovnání s <1 % u sezónní chřipky) a u lidí nad 80 let dokonce až 20 %; nejnáchylnější jsou pak lidé s komorbiditami.1,2 Všichni si musíme udržovat dostatečný odstup od lidí, praktikovat pečlivou hygienu rukou a dbát obecné opatrnosti při interakci s našimi spoluobčany, zejména dětmi (které často mají jen lehké nebo i žádné příznaky), seniory a lidmi s existujícími zdravotními problémy.

Více >

Shrnutí sobotní školy

Bible jako základ naší teologie.

Ti z nás, kteří si toho pamatují více, vyrůstali v době, v které kariérní růst závisel výlučně na odpovědi na jedinou otázku: „Jaký je tvůj světonázor?“

Otázka byla zaměřena na „osobní teologii“.

V této souvislosti si může každý z nás sám sobě i dnes položit těchto pět otázek:

  1. Jaké tradice zachovávám já, moje rodina, můj sbor, naše církev?
  2. Jaké osobní zkušenosti ovlivnily můj duchovní život? Co z toho byly jen pocity?
  3. Jaké společenské názory ovlivňují (ovlivňovaly) můj duchovní život?  
  4. Jak ovlivnila výchova a vzdělání můj duchovní život?
  5. Do jaké míry je ovlivněn můj duchovní život Božím Slovem – Biblí?

Nabízíme vám shrnutí úkolů sobotní školy na 2.čtvrtletí 2020 pod příslušným odkazem.

Zpravodaj duben 2020

Nabízíme vám dubnové číslo bulletinu zde.

Kaplani a duchovní představují lidem naději

V Česku, ale i v dalších zemích, které sužuje virová pandemie, lidé veřejně děkují lékařům, sestřičkám, hasičům, policistům, ale také prodavačům nebo pošťákům či dalším profesím, které zajišťují naši bezpečnost. Určitě si potlesk zaslouží, rád se přidávám k tleskajícím a vyjadřuji svoji vděčnost těmto obětavým lidem.

 Navzdory obrovskému úsilí mnoha lidí co nejúčinněji bojovat proti nemoci  a jejímu šíření, co nejvíce lidí ochránit, léčit, denně umírají tisíce lidí, a to často osamocení a v beznaději. Chtěl bych se proto zmínit o velice důležitých profesích, o kterých se u nás tolik nemluví, a ani moc neví. Kaplani a duchovní.
 
Také kaplani, faráři, kazatelé mají v této době napilno a nemohou si dovolit zůstat doma a čekat, až se situace uklidní. Lidé, a to jak zdraví, tak nemocní, je potřebují víc než kdy jindy. Potřebují slyšet slova povzbuzení, útěchy, naděje, která díky Ježíši Kristu smrtí nekončí. Kaplani se dostávají k nemocným, aby jim dodali odvahu, aby si s nimi povídali, aby se s nimi modlili. Jsou také nablízku jejich rodině a dalším lidem, kteří se strachují o budoucnost svoji, ale i celé planety. Vězeňští kaplani dál jezdí za odsouzenými, kteří se trápí ještě víc tím, že nemohou jejich vlastní vinou být svým manželům, manželkám, dětem, rodičům v této těžké době na blízku.
 
Rád bych proto poděkoval všem obětavým kaplanům a dalším duchovním a také všem, kteří na nás myslí ve svých modlitbách.
 

Potřebujeme vás.

 Pavel Zvolánek

Vedoucí kaplanského oddělení církve adventistů

 

Jsme spolu

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov zve ke každovečerním setkáním s názvem JSME SPOLU.

Chceme se pravidelně scházet, pozvat zajímavé hosty, prožít společné sdílení, povzbuzení, společně se modlit…
Každý den ve 20:00 se těšíme s Vámi na viděnou na tomto odkaze.

Sbor Praha-Smíchov

 

ADRA vyhlásila veřejnou sbírku v souvislosti s šířením koronaviru

Koronavirus – výzva nejen ke společným modlitbám

Chceme se jako celá Česko-Slovenská unie připojit k aktivitě, kterou ve spolupráci s Českým sdružením započal sbor Praha-Smíchov. Modleme se každý den buď v 6:30 ráno, nebo ve 21:30 večer. Modleme se za zastavení šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID 19, za moudrost pro vlády, za sílu a zdraví pro doktory, zdravotnický personál, za to, abychom i v tomto čase byli těmi, kteří tu jsou pro druhé a žijí nadějí. Více >

Online strávení společné soboty

Internetová televize HopeTV vás zve ke společnému online strávení soboty

Internetová televize HopeTV pro svoje diváky připravila na sobotu  vysílání sobotní školy, které započne v 9.30 v živém vstupu  a bude pokračovat dalším zajímavým programem.Do sobotní školy se budete moci zapojit i vy – přes chat živého vysílání. Nebude samozřejmě chybět ani kázání  a příběh pro děti nebo zamyšlení Jindry Černohorského k aktuální situaci.

Budeme se na vás těšit na sociálních sítích Youtube a Facebook.

 

 

 

 

 

Skupina „bohoslužba DOMA“ na sociální síti facebook

Další možností je facebooková skupina „bohoslužba DOMA“, do které se můžete připojit, a pokud máte chuť, tak i aktivně zapojit do vysílání společné sobotní pobožnosti. Můžete přispět modlitbou, písní, tancem, četbou.

Těšíme se na vás na Facebooku.

 

 

POZOR !!!

Sbor CASD Valašské Meziříčí ruší v důsledku událostí své bohoslužby.

 

Opatření MSS – stav nouze

Opatření  vedení církve ke stavu nouze   zde

Stanovisko vedení církve k současné situaci

Stanovisko zde.

Beseda Adra Klubu zdraví

Sobota 7.března 2020

Jarní prázdniny zamíchaly osazenstvem modlitebny – někteří domácí odjeli do jiných sborů, a sourozenci v Kristu odjinud zase přijeli k nám. A bylo to velmi milé.

Video Line age nám připomnělo oběti pionýrů naší víry, kteří se pro kazatelskou činnost a šíření Božího slova dokázali vzdát finančních prostředků, vlastního pohodlí i dětí. Připomněli jsme si činnost rodiny Whiteových a smrt jejich syna Henryho. I když manželé přišli již o druhé dítě, Pán je v jejich smutku potěšoval a dával sílu působit dále.

Více >