Nezařazené

Modlitební setkání 4.11. – 10.11.2018 na téma „Bible – Boží slovo“ – vždy v 18.30hod

Neděle    4.11.2018   – Chárovi

Pondělí   5.11.2018   – Kimlerovi ml.

Úterý      6.11.2018    – Mročkovi

Středa    7.11.2018     – Tyšerovi

Čtvrtek  8.11.2018     – samostudium, beseda ve Vitalitě

Pátek     9.11.2018     – sbor, plus dětská modlitební

Sobota 10.11.2018     – sbor

Sobota 3.11.2018

Dnešní sobota byla celá v očekávání – náš ordinující kazatel Jarek Šlosárek nám odletěl. Ani ne tak do teplých krajů, jako spíše do studených – do Kanady za vnoučátky. A tak se nám dnes měl představit jeho nástupce bratr Jiří Loder. Jeho rozzářenou tvář nešlo přehlédnout 🙂 . Přivítal se s každým z nás a bohoslužba mohla začít.

Nejprve jsme již tradičně shlédli další díl seriálu Line age, tentokrát o Martinu Lutherovi a jeho 95 tezích. Sobotní školu na téma Prožívání jednoty v ranné církvi – pro náš sbor hodně ožehavé téma – s námi probral Petr Kimler, s dětmi se učila Iva Burešová. Nezapomněli jsme ani na slovíčko pro děti. Vyslechly si příběh o harmoniu, po kterém chudá rodina velmi toužila a modlila se za ně, a které díky modlitbám  bylo uchráněno i před vojáky, kteří ho chtěli zabavit.

Dnešním dnem začal Modlitební týden a proto jsme si přečetli první z řady přednášek na téma „Bible – Boží slovo“.

Celé téma nám potom shrnul náš nový ordinovaný kazatel Jiří Loder. Svou promluvu založil na své zkušenosti, se kterou se nám představil – jak on poprve ucítil radost a štěstí nad Biblí. Příběh byl velmi zajímavý, můžete si jej přečíst v archivu kázání.

Po ukončení bohoslužby jsme ještě zůstali na členském shromáždění, abychom odsouhlasili rozpočet a jména zástupců, které vyšleme na zasedání konference. A protože den pokročil, rozjeli jsme se do svých domovů. Ale za pár hodin se sejdeme opět – na nedělním modlitebním setkání. Těšíme se na vás.

Sobota 27.10.2018

V předvečer stého výročí vzniku naší samostatné republiky jsme se sešli jako každou sobotu ke studiu Božího slova a ke společným chválám. Přivítali jsme k naší veliké radosti i jednoho přítele, který přišel prožít dnešní bohoslužbu s námi. Kéž se mu u nás líbí a Pán mu žehná.

Na začátku shromáždění nám Iva Burešová promítla další díl ze série Line age popisující vývoj protestantské církve. Tentokrát jsme se seznámili s osobou švýcarského reformátora Zwingliho.

Studiem úkolu sobotní školy s názvem Klíč k jednotě nás provedl Bohumil Mroček. Přemýšleli jsme nad tím, že jsme všichni bez rozdílu Božími dětmi,  a tak bychom měli k sobě navzájem přistupovat. Všichni patříme do Boží rodiny, všechny nýs chce Bůh sjednotit v Kristu. Miluje nás všechny stejně. Všem nabízí spasení. Je jen otázkou, jak se k této nabídce postavíme.

Bůh každému z nás žehná a všem dává dary. Praktickým výsledkem Božích darů, které jako křesťané dostáváme, by mělo být úsilí zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Skutečná jednota může představovat Boží lásku tak jedinečným způsobem, že ji budou obdivovat i lidé, kteří nejsou součástí společenství věřících.  Zatím co spasení je darem, který dostávají všichni lidé, kteří jej jsou ochotni přijmout, jako jednotlivci dostáváme různé duchovní dary, které mají konkrétní cíl.  Věřící mají za úkol pomocí darů připravovat ostatní na službu záchrany ztracených. V tom se musíme navzájem povzbuzovat a pomáhat si na naší cestě, protože všichni jsme součástí Kristova těla. Není myslitelné tvrdit, že prožíváme hluboký vztah s Bohem, aniž by tento vztah ovlivnil naše vztahy s ostatními lidmi.

Mládež si probírala další úkol Real Time spolu se Soňou Mročkovou. Kázáním z Božího slova nám dnes posloužil kazatel Pavel Kostečka. Přepis jeho zamyšlení nad tématem Babylonské věže trochu jinak najdete v archivu.

Křesťanský domov – Den díkůvzdání v Hošťálové 6.října 2018

Chalupa Pod vrchem v Hošťálkové zasazená do nádherně barevné podzimní přírody nás přivítala onoho sobotního rána ve sluníčkovém hávu. Sbory ValMez a Kateřinice se rozhodly prožít Den díkůvzdání společně uprostřed valašských kopců. Malé parkoviště u chalupy se postupně zaplnilo, stejně tak krbová římsa ve společenské místnosti byla v krátké době obložena nejrůznějšími plody, výpěstky, květinami a také dárečky určenými do tomboly. Ani jediná židle nezůstala neobsazena, a to je dobře.

Všechny dary našich zahrádek, polí a sadů jsou důsledkem požehnání našeho Pána, a proto jsme Ho chválili modlitbami i písněmi. Sobotní školu s námi probral kazatel Pavel Kostečka. Děti si povídaly s Ivou Burešovou o tom, kdo potřebuje Boha, jestli si spasení zaslouží i ti, kteří hřeší, a co je nutné pro spasení udělat. Školky se zúčastnili také dva psíci Bibi a Hačiko, kteří bedlivě poslouchali.

Po sobotní škole nám vyhládlo a tak jsme se pustili do báječného občerstvení, které pro nás připravila Soňa Mročková a přítomné sestry. Všem chutnalo. A aby nás plná bříška nesváděla ke spánku v odpoledních teplých slunečních paprscích, vyšli jsme se projít po okolí. Vyhlášena byla i soutěž v pouštění draků pro děti, ale nakonec si hráli tatínkové. A šlo jim to moc dobře. Vyhřátá mez lákala k poležení, čemuž mnozí neodolali. Výhled na protější kopce byl opravdu nádherný, a neobešel se bez „vlastivědné“ přednášky, jak se který z nich jmenuje a kde je jaká vesnice.

Po načerpání energie ze sluníčka jsme se vrátili do chalupy a zaposlouchali se do svědectví bratra Petra Hřiba, který nám vyprávěl o svém působení v hospicu. Využili jsme poslední hřejivé paprsky pro pořízení několika společných fotografií a pak nás čekala „sladká“ tečka dnešní krásné soboty – tombola. Nikdo neodešel neobdarován.

Pomalu se začalo smrákat a byl čas se rozejít. Sice neradi, ale jistě jsme se takto nesešli naposledy. Děkujeme Pánu za krásný a požehnaný den.

 

Sbírka

Ekumenický výšlap

Zveme vás na Den díkuvzdání 6.října 2018

Přezůvky s sebou!!

Záznam přednášek Kornelia Novaka

Hošťálková

Záznam přednášek na stránkách ČCE Hošťálková

 

Valašské Meziříčí

Pondělí 24.září 2018 – Důkaz o Bohu

Úterý 25.září    – Smysl a cíl života

Středa 26.září  – Jak můžu rozumět Boží lásce?

Čtvrtek 27.září – Jak může být Bůh spravedlivý?

Pátek 28.září    – S Bohem projít krizí

 

Evangelizační přednášky Valašské Meziříčí

Evangelizační přednášky Hošťálková

Sobota 1.9.2018

Prázdniny končí a naše lavice se opět plní. Odpočatí, opálení a plni zážitků jsme se dnes sešli ke společnému prožití sobotního dne.

Úkoly sobotní školy na téma Druhá misijní cesta s námi probral Petr Kimler. Mládež v sobotní školce začala probírat úkoly Real Time. Dnes se mladí společně zamýšleli s Ivou Burešovou nad charakterem křesťana.

Koncem měsíce září proběhne v našem městě cyklus evangelizačních přednášek Kornelia Novaka, který pořádá právě náš sbor. Proto jsme se rozhodli před kázáním promítnout první z řady videí ze života tohoto známého misionáře.

Protože začíná našim dětem nový školní rok, před kázáním jim kazatel Pavel Kostečka spolu se starším sboru Petrem Kimlerem a vedoucí sobotní školy mládeže Ivou Burešovou požehnal a popřál Boží ochranu a vedení v následujících dnech. Kéž náš Pán vede i nás – rodiče a členy sboru, abychom našim mladým byli dobrým příkladem a vychovávali je ke správnému křesťanskému životu.

Kázáním nám posloužil kazatel Pavel Kostečka. Dnes se zamýšlel nad knihou Daniele, ovšem z trochu jiného pohledu. Přepis najdete v archivu.

Prázdninové střípky

Sborový výlet – Krkonoše, Trutnov, Adršpach

 

 

           

Přání

Přejeme všem dětem v Kristu požehnané dny prázdnin a dovolených, Boží ochranu na všech vašich cestách a šťastný návrat nejen do sborových lavic.

pláž moře pobřeží písek Skála oceán pobřeží vlna dovolená Zůstatek materiál tělo z vody skály zaplněný vlnolam hloubka pole pelerína levné obrazy zdarma skála vyvažování eocks

Sobota 9.6.2018

Výrazného omlazení se dnes dočkal náš sbor. Navštívilo nás totiž několik mládežníků z okolních sborů v čele s Danem Kašlíkem, vedoucím oddělení Mládeže MSS s rodinou.

Na úvod bohoslužby nám přečetla Adélka Vráblová několik veršů z Žalmu 3. Učitelem sobotní školy byl Bohumil Mroček a probíral s námi hodně složité téma Novodobý Babylon. Ale posluchači – jako vždy – byli velmi dobře připraveni :-). S dětmi si povídala o snu ze 7.kapitoly knihy Daniele Iva Burešová. Řady dětí se dnes výrazně rozrostly o několik hodně malých žáčků, kteří navštívili náš sboreček spolu s rodiči. Omalovánky s biblickými příběhy se jim dařilo vybarvovat velmi pěkně. Mládež měla příjemnou změnu v podobě učitele – věnoval se jim Dan Kašlík.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové byl „dopis“ od našeho nebeského Otce. Byl sestavený z biblických veršů, kterými nám náš Pán říká, jak moc nás miluje a jak velkou hodnotu pro Něho máme.

Kázáním nám posloužil Daniel Kašlík a zamášlel se s námi nad textem Mat 25,14.-30. Ale ještě než to udělal, zazpíval nám spolu se svou ženou krásnou píseň chválící našeho Stvořitele.

Byl by téměř hřích nevyužít vzácné návštěvy vedoucího oddělení Mláděže MSS. Vyprávěl nám o práci s mláděží, o nových projektech a vyzdvihl význam mladých pro naši církev.

Tím ale naše sobota neskončila. Všichni jsme se přesunuli do Valašské Bystřice, abychom společně prožili společné odpoledne KD. Po báječném obědě u manželů Mročkových jsme se přesunuli na zahradu. Vedoucí KD Soňa Mročková se chce v příštím období zaměřit na obnovení vzájemných vztahů, vzájemné lásky a odpuštění. Proto jsme si zahráli „hru“, při které jsme o vylosované osobě museli napsat co nejvíce pozotovního. Bylo to velmi příjemné. Odpoledne jsme si zpříjemnili ještě další hrou a zlatým hřebem bylo společné opekání párků. Prožili jsme velmi požehnané odpoledne a už teď se těšíme na prázdninový sborový výlet v rámci KD do Podkrkonoší.

 

Sobota 26.5.2018

Teploučké sluneční paprsky nás doprovázely dnešního dne do modlitebny a slibovaly krásnou a požehnanou sobotu.

Na úvod nám naše mládežnice Jindřiška přečetla několik veršů Žalmu 1. a shlédli jsme další díl seriálu Line age. Sobotní školou na téma „Závěrečné volání k pokání“ nás provedl Petr Kimler. Mládež využila krásného počasí a na sborové zahradě si s Ivou Burešovou povídala o Danielově proroctví a jeho přesah do dnešní doby.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové nám připomnělo, jak úžasné je Stvořitelské dílo. Dozvěděli jsme se o Carlu von Linné, který se zasloužil o zjednodušené latinské názvy rostlin a nabádal ke zkoumání jejich krásy, abychom pochopili Boží velikost.

Kázáním nám posloužil Jaromír Juřínek. Zamýšleli jsme se nad Žid 4,14.- 5,10. Přepis kázání najdete v archivu.

Po bohoslužbě jsme se přesunuli společně do vegetariánské jídelny Vitalita, kde jsme oslavili společné 150tiny našich sester Jany Jančové a Jiřiny Škrlové. Kromě báječného společného oběda nás čekalo předávání darů, a to nejen hmotných , ale i hudebních. Oslavenkyně společně rozkrojily nádherný dort a poté nás pomocí prezentace svých fotek seznámily se svými životními cestami. Prožili jsme společně požehnaný a radostný den.

 

Babinec – Rajhrad

O víkendu 18.-20.5.2018 se „baby“ z našeho sboru vypravily spolu se svými ratolestmi na 3.ročník víkendovky Babinec. Jako ochutnávku vkládáme několik fotografií. Pokud chcete vědět a vidět více, počkejte si na červnové číslo sborového bulletinu.

Křesťanský domov 9.6.2018

V sobotu 9.6.2018 odpoledne se sejdeme na Křesťanském domově ve Valašské Bystřici u Mročků

Sobota 12.5.2018 – Sobota žen

Protože zítra celý svět slaví Mezinárodní den matek, rozhodly jsme se my, sestry z našeho sboru, že z „popudu“ Služby žen při naší církvi uspořádáme tzv. Sobotu žen. Celou věc jsme pojaly tak, že jsme se chopily veškeré činnosti a muže jsme nechaly pro tentokrát odpočívat. Ne proto, abychom se „zviditelnily“, ale abychom sloužily.

Uvádění bohoslužby se ujala Iva Burešová. V této roli to byl její „křest“. Snad proběhne vše dobře.

Při zpěvu nás doprovázela naše „ostřílená“ hudebnice Zdenka Pimková.

Započali jsme, jako obvykle, promítáním. Ne však dalšího dílu seriálu Line age, jak jsme zvyklí. Dnes si pro nás připravila Iva Burešová video na téma Setkání u studny, inspirované biblickým příběhem setkání Ježíše se Samařskou ženou. Téma bylo obdobné, jako téma konference žen, které jsme se zúčastnily v březnu v Malenovicích. Každá žena má nějaké problémy a potřebuje se sdílet s jinými ženami u pomyslné studny. Hlavně však potřebuje jít ke studni – zdroji vody živé, k Ježíši, aby jí povzbudil, posilnil a pomohl.

Sobotní školou s názvem „Změna“ zákona nás provedla Květa Tyšerová. Všichni přítomní se do studia úžasně zapojili, bylo vidět, že nás téma oslovilo.

Před kázáním jsme zvyklí na slovíčko Ivy Burešové. Dnes se v této roli představila Jana Jančová a šlo jí to více než dobře. Určitě si to bude muset někdy zopakovat.

Zamyšlení nad biblickými prorokyněmi a také nad postavou E.G.White pronesla Anna Petrovičová. Mnohé detaily ze života EGW jsme vůbec neznali. Promluva nás velmi oslovila. Přepis najdete v archivu.

Po kázání jsme my, matky, byly obdarovány krásnou květinou naším bratrem Janem Petrovičem. To bylo velmi milé překvapení. Moc děkujeme.

Tím však bohoslužba ještě zdaleka neskončila. Soňa Mročková si připravila prezentaci, ve které všechny přítomné informovala, co jsme prožily na konferenci žen, a především mluvila o Službě žen. Tato iniciativa nás velmi oslovila a rády bychom také přispěly v dobré věci. Konkrétně se nám líbil nápad s šitím polštářků – srdíček pro ženy po onkologické operaci prsu. Do této práce bychom rády zapojily i ženy z našeho města a tím bychom  mohly působit i misijně.

A protože dnešní den je zároveň Dnem modlitby za Adru, následovala modlitební chvilka ve skupinkách a také sbírka na Adru.

Myslíme si, že Sobota žen se vydařila, a že i mužům se líbila. Děkujeme Pánu za požehnání a vedení.

Sobota 5.5.2018

Dnes jsme si při zahájení bohoslužby připomněli ono známé: „Kde se sejdou dva či tři ve jméně Božím,…“ Z důvodů nejrůznějších akcí se nás sešlo dosti poskromnu. Ale aby nám to nebylo líto, Pán nám v průběhu sobotní školy poslal několik dalších účatsníků, takže nás nakonec zase tak málo nebylo.

Úkolem sobotní školy nás provedl Petr Chára, a téma Kristus v nebeské svatyni rozvedl skutečně zodpovědně.

Bůh poslal svého Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Ježíš zemřel na místo nás. Jeho božská přirozenost byla jakoby nečinná během Jeho pozemské služby, nikdy ji nepouži, aby pomohl své lidské přirozenosti. Kristus se jako Beránek Boží stal předobrazem všech beránků a všech obětních zvířat. Vzal na sebe hříchy celého světa. Jako každý člověk jen jednou umírá, a pak bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Ježíš je Bůh, a proto má pravomoc odpouštět hříchy. Jeho kněžství je trvalé, věčné. Od svého nanebevstoupení se neustále přimlouvá za svůj lid – stále se stejnou laskavostí a soucitem. Ježíš je tím, kdo dokáže naši záchranu obhájit před celým vesmírem a kdo trvale mluví a jedná v náš prospěch.

Po slovíčku Ivy Burešové nám posloužil kázáním Milan Kubičík. Zamýšlel se nad Zklamáním, v tomto případě zklamáním Boha a nás z Boha. Přepis najdete v archivu.