Nezařazené

Sborový výlet – Krkonoše, Trutnov, Adršpach

 

 

           

Přání

Přejeme všem dětem v Kristu požehnané dny prázdnin a dovolených, Boží ochranu na všech vašich cestách a šťastný návrat nejen do sborových lavic.

pláž moře pobřeží písek Skála oceán pobřeží vlna dovolená Zůstatek materiál tělo z vody skály zaplněný vlnolam hloubka pole pelerína levné obrazy zdarma skála vyvažování eocks

Sobota 9.6.2018

Výrazného omlazení se dnes dočkal náš sbor. Navštívilo nás totiž několik mládežníků z okolních sborů v čele s Danem Kašlíkem, vedoucím oddělení Mládeže MSS s rodinou.

Na úvod bohoslužby nám přečetla Adélka Vráblová několik veršů z Žalmu 3. Učitelem sobotní školy byl Bohumil Mroček a probíral s námi hodně složité téma Novodobý Babylon. Ale posluchači – jako vždy – byli velmi dobře připraveni :-). S dětmi si povídala o snu ze 7.kapitoly knihy Daniele Iva Burešová. Řady dětí se dnes výrazně rozrostly o několik hodně malých žáčků, kteří navštívili náš sboreček spolu s rodiči. Omalovánky s biblickými příběhy se jim dařilo vybarvovat velmi pěkně. Mládež měla příjemnou změnu v podobě učitele – věnoval se jim Dan Kašlík.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové byl „dopis“ od našeho nebeského Otce. Byl sestavený z biblických veršů, kterými nám náš Pán říká, jak moc nás miluje a jak velkou hodnotu pro Něho máme.

Kázáním nám posloužil Daniel Kašlík a zamášlel se s námi nad textem Mat 25,14.-30. Ale ještě než to udělal, zazpíval nám spolu se svou ženou krásnou píseň chválící našeho Stvořitele.

Byl by téměř hřích nevyužít vzácné návštěvy vedoucího oddělení Mláděže MSS. Vyprávěl nám o práci s mláděží, o nových projektech a vyzdvihl význam mladých pro naši církev.

Tím ale naše sobota neskončila. Všichni jsme se přesunuli do Valašské Bystřice, abychom společně prožili společné odpoledne KD. Po báječném obědě u manželů Mročkových jsme se přesunuli na zahradu. Vedoucí KD Soňa Mročková se chce v příštím období zaměřit na obnovení vzájemných vztahů, vzájemné lásky a odpuštění. Proto jsme si zahráli „hru“, při které jsme o vylosované osobě museli napsat co nejvíce pozotovního. Bylo to velmi příjemné. Odpoledne jsme si zpříjemnili ještě další hrou a zlatým hřebem bylo společné opekání párků. Prožili jsme velmi požehnané odpoledne a už teď se těšíme na prázdninový sborový výlet v rámci KD do Podkrkonoší.

 

Sobota 26.5.2018

Teploučké sluneční paprsky nás doprovázely dnešního dne do modlitebny a slibovaly krásnou a požehnanou sobotu.

Na úvod nám naše mládežnice Jindřiška přečetla několik veršů Žalmu 1. a shlédli jsme další díl seriálu Line age. Sobotní školou na téma „Závěrečné volání k pokání“ nás provedl Petr Kimler. Mládež využila krásného počasí a na sborové zahradě si s Ivou Burešovou povídala o Danielově proroctví a jeho přesah do dnešní doby.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové nám připomnělo, jak úžasné je Stvořitelské dílo. Dozvěděli jsme se o Carlu von Linné, který se zasloužil o zjednodušené latinské názvy rostlin a nabádal ke zkoumání jejich krásy, abychom pochopili Boží velikost.

Kázáním nám posloužil Jaromír Juřínek. Zamýšleli jsme se nad Žid 4,14.- 5,10. Přepis kázání najdete v archivu.

Po bohoslužbě jsme se přesunuli společně do vegetariánské jídelny Vitalita, kde jsme oslavili společné 150tiny našich sester Jany Jančové a Jiřiny Škrlové. Kromě báječného společného oběda nás čekalo předávání darů, a to nejen hmotných , ale i hudebních. Oslavenkyně společně rozkrojily nádherný dort a poté nás pomocí prezentace svých fotek seznámily se svými životními cestami. Prožili jsme společně požehnaný a radostný den.

 

Babinec – Rajhrad

O víkendu 18.-20.5.2018 se „baby“ z našeho sboru vypravily spolu se svými ratolestmi na 3.ročník víkendovky Babinec. Jako ochutnávku vkládáme několik fotografií. Pokud chcete vědět a vidět více, počkejte si na červnové číslo sborového bulletinu.

Křesťanský domov 9.6.2018

V sobotu 9.6.2018 odpoledne se sejdeme na Křesťanském domově ve Valašské Bystřici u Mročků

Sobota 12.5.2018 – Sobota žen

Protože zítra celý svět slaví Mezinárodní den matek, rozhodly jsme se my, sestry z našeho sboru, že z „popudu“ Služby žen při naší církvi uspořádáme tzv. Sobotu žen. Celou věc jsme pojaly tak, že jsme se chopily veškeré činnosti a muže jsme nechaly pro tentokrát odpočívat. Ne proto, abychom se „zviditelnily“, ale abychom sloužily.

Uvádění bohoslužby se ujala Iva Burešová. V této roli to byl její „křest“. Snad proběhne vše dobře.

Při zpěvu nás doprovázela naše „ostřílená“ hudebnice Zdenka Pimková.

Započali jsme, jako obvykle, promítáním. Ne však dalšího dílu seriálu Line age, jak jsme zvyklí. Dnes si pro nás připravila Iva Burešová video na téma Setkání u studny, inspirované biblickým příběhem setkání Ježíše se Samařskou ženou. Téma bylo obdobné, jako téma konference žen, které jsme se zúčastnily v březnu v Malenovicích. Každá žena má nějaké problémy a potřebuje se sdílet s jinými ženami u pomyslné studny. Hlavně však potřebuje jít ke studni – zdroji vody živé, k Ježíši, aby jí povzbudil, posilnil a pomohl.

Sobotní školou s názvem „Změna“ zákona nás provedla Květa Tyšerová. Všichni přítomní se do studia úžasně zapojili, bylo vidět, že nás téma oslovilo.

Před kázáním jsme zvyklí na slovíčko Ivy Burešové. Dnes se v této roli představila Jana Jančová a šlo jí to více než dobře. Určitě si to bude muset někdy zopakovat.

Zamyšlení nad biblickými prorokyněmi a také nad postavou E.G.White pronesla Anna Petrovičová. Mnohé detaily ze života EGW jsme vůbec neznali. Promluva nás velmi oslovila. Přepis najdete v archivu.

Po kázání jsme my, matky, byly obdarovány krásnou květinou naším bratrem Janem Petrovičem. To bylo velmi milé překvapení. Moc děkujeme.

Tím však bohoslužba ještě zdaleka neskončila. Soňa Mročková si připravila prezentaci, ve které všechny přítomné informovala, co jsme prožily na konferenci žen, a především mluvila o Službě žen. Tato iniciativa nás velmi oslovila a rády bychom také přispěly v dobré věci. Konkrétně se nám líbil nápad s šitím polštářků – srdíček pro ženy po onkologické operaci prsu. Do této práce bychom rády zapojily i ženy z našeho města a tím bychom  mohly působit i misijně.

A protože dnešní den je zároveň Dnem modlitby za Adru, následovala modlitební chvilka ve skupinkách a také sbírka na Adru.

Myslíme si, že Sobota žen se vydařila, a že i mužům se líbila. Děkujeme Pánu za požehnání a vedení.

Sobota 5.5.2018

Dnes jsme si při zahájení bohoslužby připomněli ono známé: „Kde se sejdou dva či tři ve jméně Božím,…“ Z důvodů nejrůznějších akcí se nás sešlo dosti poskromnu. Ale aby nám to nebylo líto, Pán nám v průběhu sobotní školy poslal několik dalších účatsníků, takže nás nakonec zase tak málo nebylo.

Úkolem sobotní školy nás provedl Petr Chára, a téma Kristus v nebeské svatyni rozvedl skutečně zodpovědně.

Bůh poslal svého Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Ježíš zemřel na místo nás. Jeho božská přirozenost byla jakoby nečinná během Jeho pozemské služby, nikdy ji nepouži, aby pomohl své lidské přirozenosti. Kristus se jako Beránek Boží stal předobrazem všech beránků a všech obětních zvířat. Vzal na sebe hříchy celého světa. Jako každý člověk jen jednou umírá, a pak bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Ježíš je Bůh, a proto má pravomoc odpouštět hříchy. Jeho kněžství je trvalé, věčné. Od svého nanebevstoupení se neustále přimlouvá za svůj lid – stále se stejnou laskavostí a soucitem. Ježíš je tím, kdo dokáže naši záchranu obhájit před celým vesmírem a kdo trvale mluví a jedná v náš prospěch.

Po slovíčku Ivy Burešové nám posloužil kázáním Milan Kubičík. Zamýšlel se nad Zklamáním, v tomto případě zklamáním Boha a nás z Boha. Přepis najdete v archivu.

Sobota 28.4.2018

Dnešní sobotu jsme přivítali „do úřadu“ nový výbor sboru. Vedoucí sobotní školy Bohumil „Miloš“ Mroček se ujal své funkce opravdu zodpovědně, i když ho z nervozity trošku zlobil ovladač světelné tabule s čísly písniček, ale do konce bohoslužby to natrénoval 🙂 .

Sobotní školou na téma Věčné evangelium pro dobu konce nás provedla Anička Petrovičová. Zamýšleli jsme se nad těmito skutečnostmi: Ježíš se stal člověkem, zemřel na kříži, byl vzkříšen a koná službu v nebesích. Jsme díky tomu můžeme být spaseni. Poznání nádherné pravdy o záchraně v Kristu je pro nás v této době chaosu, nebezpečí a svodů posledních dnů velmi důležité. Skutečnou zprávu evangelia potřebujeme slyšet naléhavěji než kdy jindy.

Ježíš přišel na zemi i proto, aby zjevil pravdu o Bohu Otci. V průběhu dějin se totiž rozšířily překroucené myšlenky o Bohu nejen mezi pohany, ale i Bohem vyvoleným národem. Hřích oddělil lidi od Boha a dokud se tuto propast nepodařilo přemostit Ježíšovou obětí, lidstvo bylo odsouzeno k záhubě. Po odchodu Ježíše na nebesa nám zanechal na zemi Ducha svatého, který nás usvědčuje z hříchu, ale je také naším přímluvcem, zastáncem, utěšitelem, učí nás a posvěcuje nás. Duch svatý vede lidi do pravdy. Spolu s Otcem a Synem působí stále v náš prospěch.

Můžeme prožívat jistotu spasení, ale nesmíme být touto jistotou troufalí a namyšlení.

Martin Luther řekl: „Když se na sebe podívám, netuším, jak bych mohl být zachráněn. Když se podívám na Ježíše, nevím, jak bych mohl být zatracen.“

Po slovíčku Ivy Burešové jsme si vyslechli kázání Bohumila Mročka. Přemýšlel spolu s námi nad Skutky 5, 12.-16. Přepis kázání najdete v archivu.

Sobota 21.4.2018

Dvě milé osobnosti jsme uvítali dnes v našem sboru – našeho kazatele Jarka „Jerry“ Šlosárka a Stanislava Rusňáka. To proto, že nás čeká důležitý úkol – přijmout finanční zprávu a hlavně – zvolit nový výbor sboru. A to je po událostech minulých týdnů hodně velký oříšek, ba přímo ořech. Ale s Boží pomocí vše jistě dopadne dobře.

Sobotní školou nás dnes provedl sám velký Jerry. Společně jsme se zamýšleli nad knihou Zjevení, která je pro naši dobu konce tak důležitá.

Po obvyklém slovíčku před kázáním Ivy Burešové jsme využili přítomnosti bratra Rusňáka a zaposlouchali se do jeho kázání na téma Znevažování Boha vesrur Boží obraz. Přepis najdete v archivu.

Po krátké přestávce následovaly již zmíněné volby. Jarek Šlosárek je vedl pevnou rukou a velmi svědomitě. Nový výbor se podařilo zvolit a my jsme tomu rádi. Přejeme mu Boží vedení a moudrost Ducha svatého. Kéž s novým výborem sbor vzkvétá.

 

Mládež na Múzičce ve Zlíně

 

Připomenutí 8.konference žen

Článek na stránkách CASD

Sobota žen

Beseda

Sobota 31.3.2018

Krásný slunečný den – taková byla dnešní sobota. Po mrazech minulých dnů to byla velmi vítaná změna.

Pohled do modlitebny dnes nebyl moc optimistický, a to z důvodu malého počtu přítomných. Ale to se mělo během první čtvrthodiny změnit. K radosti nás všech přijela nejedna návštěva a hned bylo veseleji. Odměnou jim jistě byl trošku netradiční závěr dnešní bohoslužby.

Poslední úkol sobotní školy s námi probral Miloš Mroček, tématem byly Výsledky věrného správcovství.

Úkolem správce je žít jako svědek o Bohu, kterému slouží. Má mít nepřehlédnutelný, dobrý vliv na životy druhých lidí. Výsadou nás jako správců je ukazovat lidem, kteří neznají Boha, lepší a smysluplnější život. Správcovství znamená, že jsme poslechli povolání žít život v úzkém vztahu s Bohem a prožívat s ním náš osobní růst. To se projeví v tom, jak zacházíme s dary, které nám Bůh svěřil.

Správce by měl být spokojený s tím, co má. Křesťanská spokojenost je příjemný, vnitřní, tichý a vděčný stav ducha. Dobrovolně se podřizuje a těší se z Božího moudrého a otcovského zacházení, bez ohledu na okolnosti. Naučme se důvěřovat Bohu tím, že ve víře vykročíme vpřed a spolehneme se ve všem na něj. Čím více se spoléháme, tím více naše důvěra k němu poroste. Život věrného správce je viditelným projevem důvěry v Boha.

Být správcem neznamená pouze spravovat Boží vlastnictví. To, jakými jsme správci, vidí naše rodina, sousedé, celý svět a vesmír. Krista zjevujeme vlídností a morálkou, které jsou v souladu s Boží vůlí. Správcovství je prostě život podle dvou největších přikázání – lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Jsou motivací a silou všeho, co děláme.

Sobotní školku mládeže vedla Iva Burešová a čas využila i k přípravě malého překvapení pro všechny přítomné, které přišlo v závěrečné části pobožnosti.

Příběh před kázáním Ivy Burešové nám připomenul, jak moudrý je náš Bůh, který si oblíbil ty, kteří jsou slabí, nedokonalí, nemoudří, aby zahanbil silné, mocné a moudré.

Kázáním s velikonoční tématikou nám posloužil Pavel Kostečka. Přepis hledejte v archivu.

Po kázání přišlo již zmíněné překvapení. Mládež si připravila malé velikonoční pásmo, kterým si spolu s dospělými chtěli připomenou nesmírnou oběť našeho milovaného Ježíše Krista. Trpěl za naše hříchy, naši neposlušnost. Smyl naše provinění a nyní sedí po pravici Boha Otce, a v ten pravý čas si pro nás přijde. Na závěr dnešní bohoslužby nás mládež doprovodila při zpěvu hrou na hudební nástroje a musíme říct, že jim to šlo opravdu moc dobře. Máme šikovné děti.

Sobota 24.3.2018

Dnešní shromáždění se uskutečnilo v dosti malém počtu bratrů a sester. Někteří odjeli, jiní se účastnili bohoslužby v jiném sboru. Nicméně i tam, kde se dva či tři sejdou v Božím jménu, je On mezi nimi. Úvodní video ze série Line Age shrnovalo poslední chvíle Jana Husa a Jeronýma Pražského, které byly více než hrdinské.

Sobotní školou na téma Návyky dobrého správce nás provedla Květa Tyšerová.

Nejvěrnější správci jsou ti, kteří si vytvoří dobré návyky. Naše návyky utvářejí to, jací jsme – dnes i ve věčnosti. Životy těch, kteří pracují na dobrých návycích a jsou věrní v povinnostech, budou jako jasné světlo zářit na cestu ostatním. Návyk je rozhodnutím, které v nás postupem doby pevně zakořenilo.

Jedním z nejužitečnějších návyků je hledat Boha hned,  když se ráno probudíme. Ježíš vždy hledal Boha. Kristův příklad můžeme následovat, jestliže se rozhodneme milovat Boha celým srdcem, myslí i duší.

Naši správcovskou roli musíme vždy vykonávat ve světle Ježíšova návratu. Věrní správci plní své povinnosti se stejnou odpovědností, jako kdyby byl Pán přítomen. Zvyk hledět do budoucnosti a očekávat vrchol evangelia, je užitečný i pro nás. Náš čas je konečný a nedá se vrátit. Jako správci s ním proto musíme správně zacházet. Využívejme ho na to důležité pro časný i věčný život. Bible nám pomůže rozeznat, co nám za to stojí.

Během pozemského života Kristus neúnavně působil na lidi a uzdravoval je duchovně, duševně i tělesně. Bůh chce, abychom byli co nejzdravější již tady na zemi. jako správci si osvojujeme návyky prospěšné pro mysl, tělo i duši. Bůh nám dal ducha rozvahy. Ta nám pomůže rozlišovat mezi dobrem i zlem. Rozvahu a sebekázeň posílíme praxí.

Děti pod vedením Ivy Burešové zakončovaly své úkolky o správcovství. Slovíčko před kázáním měla netradičně Květa Tyšerová, která nám přečetla příběh ze svého dětství, který jí velmi ovlivnil. Jmenoval se „Kup si sám“ a byl o muži, který vyměnil pravidelné večery v hospodě za čas trávený se svou rodinou a našel něco mnohem hodnotnějšího.

Kázáním nám posloužil bratr Bohumil Mroček. Přepis najdete v archivu.

Moc krásnou tečku našeho dnešního shromáždění udělali Klárka Černá a Míša Sirka, kteří nám přinesli své svatební oznámení a také sladkou výslužku.

Sobota 17.3.2018

Stalo se již tradicí, že před samotným studiem sobotní školy zhlédneme jeden díl seriálu LINE AGE z produkce Hope TV, který popisuje vývoj protestantismu v Evropě. Dnes jsme si připomněli postavy pro české dějiny velmi významné – Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Sobotní školou nás provedl Petr Chára. Téma bylo pro dnešní dobu velmi aktuální – Dluhy – každodenní rozhodnutí.

Peníze s půjčujeme, protože je potřebujeme utratit. Riskujeme a předpokládáme, že budeme schopni danou částku splácet a že se naše finanční situace nezmění. Budoucnost však neznáme a půjčení peněz v sobě nese riziko. Koloběh půjčování  a utrácení je hybnou silou konzumního života. Pokud nás hmotný svět láká, hledejme Boží vedení.Příkladme je pro nás sám Ježíš – po čtyřicetidenní půstu ho satan tříkrát pokoušel, ale Kristus nepodlehl. Ukázal, že nad hříchem je možné zvítězit.

Nezvykejme si na půjčování. Pokud si půjčíme, splaťme dluh co nejdříve. Moudrý člověk plánuje tak, aby mu k životu stačily prostředky, které má k dispozici. „Uzavři s Bohem smlouvu, že s jeho požehnáním splatíš dluh, a pak se už nezadlužuj, i kdybys měl žít o chlebu a vodě.“

Ať už jako správci ukládáme peníze pro potřeby rodiny, nebo je „investujeme“ v nebi, nejde o to, kolik jich vlastníme, ale zda se svěřenými prostředky nakládáme podle Boží vůle.

Pravidelné slovíčko před kázáním Ivy Burešové připomnělo postavu Napoleona Bonaparte, který řadu let vyprávěl historku o vojákovi, který v boji u Slavkova přišel o ruku a z oddanosti vůči císaři si usekl i druhou. Všichni příběhu věřili, nikoho nenapadlo se ptát, čím si ji usekl. Stejně tak my často věříme pomluvám, domněnkám, a to je v Božích očích bláznovství.

Kázáním nám dnešního dne posloužil bratr Jiří Veselý, přepis kázání najdete v archivu.

8.konference žen Malenovice 2018

Tento víkend se konala v Malenovicích akce, kterou si žádná z nás nemohla nechat ujít – konference žen. Naprosto úžasná záležitost, na které se vždy cítíme jako princezny – obletované, hýčkané a Bohem milované.

Sluníčko provonělo vzduch jarem, ale v Malenovicích ještě pokrýval svahy sníh. Dokonce se ještě lyžovalo. Hotel KAM nás opět přivítal velmi milým personálem, čistými a útulnými pokoji a báječným jídlem v nadstandartních porcích. Celý program se nesl v duchu příběhu o ženě Samaritánce u studny, která se zde potká s Ježíšem. Hosty byly sestra Denise Hochstrasser a Dagmar Dorn ze Švýcarska – původní a nová vedoucí oddělení žen při Interevropské divizi. Vyslechly jsme několik úžasných kázání, která nás velmi oslovila a mnohdy i rozplakala. Víkend byl protkán chválami, workshopy, povídáním o Službě žen, prožily jsme také krásný kulturní večer s koncertem a výstavou fotografií. Pokud chcete znát podrobnosti, musíte si počkat na další číslo bulletinu, které vás s obsahem konference bude obsáhle informovat.

Přepis kázání obou výše zmíněných dam najdete v archivu.

Služba žen

                       Video

Výsledek obrázku pro služba žen casd

Společně na jedné lodi

Pozdrav z Malenovic z konference žen 2018