Dvě milé osobnosti jsme uvítali dnes v našem sboru – našeho kazatele Jarka „Jerry“ Šlosárka a Stanislava Rusňáka. To proto, že nás čeká důležitý úkol – přijmout finanční zprávu a hlavně – zvolit nový výbor sboru. A to je po událostech minulých týdnů hodně velký oříšek, ba přímo ořech. Ale s Boží pomocí vše jistě dopadne dobře.

Sobotní školou nás dnes provedl sám velký Jerry. Společně jsme se zamýšleli nad knihou Zjevení, která je pro naši dobu konce tak důležitá.

Po obvyklém slovíčku před kázáním Ivy Burešové jsme využili přítomnosti bratra Rusňáka a zaposlouchali se do jeho kázání na téma Znevažování Boha vesrur Boží obraz. Přepis najdete v archivu.

Po krátké přestávce následovaly již zmíněné volby. Jarek Šlosárek je vedl pevnou rukou a velmi svědomitě. Nový výbor se podařilo zvolit a my jsme tomu rádi. Přejeme mu Boží vedení a moudrost Ducha svatého. Kéž s novým výborem sbor vzkvétá.