Dnešní sobotu jsme přivítali „do úřadu“ nový výbor sboru. Vedoucí sobotní školy Bohumil „Miloš“ Mroček se ujal své funkce opravdu zodpovědně, i když ho z nervozity trošku zlobil ovladač světelné tabule s čísly písniček, ale do konce bohoslužby to natrénoval 🙂 .

Sobotní školou na téma Věčné evangelium pro dobu konce nás provedla Anička Petrovičová. Zamýšleli jsme se nad těmito skutečnostmi: Ježíš se stal člověkem, zemřel na kříži, byl vzkříšen a koná službu v nebesích. Jsme díky tomu můžeme být spaseni. Poznání nádherné pravdy o záchraně v Kristu je pro nás v této době chaosu, nebezpečí a svodů posledních dnů velmi důležité. Skutečnou zprávu evangelia potřebujeme slyšet naléhavěji než kdy jindy.

Ježíš přišel na zemi i proto, aby zjevil pravdu o Bohu Otci. V průběhu dějin se totiž rozšířily překroucené myšlenky o Bohu nejen mezi pohany, ale i Bohem vyvoleným národem. Hřích oddělil lidi od Boha a dokud se tuto propast nepodařilo přemostit Ježíšovou obětí, lidstvo bylo odsouzeno k záhubě. Po odchodu Ježíše na nebesa nám zanechal na zemi Ducha svatého, který nás usvědčuje z hříchu, ale je také naším přímluvcem, zastáncem, utěšitelem, učí nás a posvěcuje nás. Duch svatý vede lidi do pravdy. Spolu s Otcem a Synem působí stále v náš prospěch.

Můžeme prožívat jistotu spasení, ale nesmíme být touto jistotou troufalí a namyšlení.

Martin Luther řekl: „Když se na sebe podívám, netuším, jak bych mohl být zachráněn. Když se podívám na Ježíše, nevím, jak bych mohl být zatracen.“

Po slovíčku Ivy Burešové jsme si vyslechli kázání Bohumila Mročka. Přemýšlel spolu s námi nad Skutky 5, 12.-16. Přepis kázání najdete v archivu.