Teploučké sluneční paprsky nás doprovázely dnešního dne do modlitebny a slibovaly krásnou a požehnanou sobotu.

Na úvod nám naše mládežnice Jindřiška přečetla několik veršů Žalmu 1. a shlédli jsme další díl seriálu Line age. Sobotní školou na téma „Závěrečné volání k pokání“ nás provedl Petr Kimler. Mládež využila krásného počasí a na sborové zahradě si s Ivou Burešovou povídala o Danielově proroctví a jeho přesah do dnešní doby.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové nám připomnělo, jak úžasné je Stvořitelské dílo. Dozvěděli jsme se o Carlu von Linné, který se zasloužil o zjednodušené latinské názvy rostlin a nabádal ke zkoumání jejich krásy, abychom pochopili Boží velikost.

Kázáním nám posloužil Jaromír Juřínek. Zamýšleli jsme se nad Žid 4,14.- 5,10. Přepis kázání najdete v archivu.

Po bohoslužbě jsme se přesunuli společně do vegetariánské jídelny Vitalita, kde jsme oslavili společné 150tiny našich sester Jany Jančové a Jiřiny Škrlové. Kromě báječného společného oběda nás čekalo předávání darů, a to nejen hmotných , ale i hudebních. Oslavenkyně společně rozkrojily nádherný dort a poté nás pomocí prezentace svých fotek seznámily se svými životními cestami. Prožili jsme společně požehnaný a radostný den.