Výrazného omlazení se dnes dočkal náš sbor. Navštívilo nás totiž několik mládežníků z okolních sborů v čele s Danem Kašlíkem, vedoucím oddělení Mládeže MSS s rodinou.

Na úvod bohoslužby nám přečetla Adélka Vráblová několik veršů z Žalmu 3. Učitelem sobotní školy byl Bohumil Mroček a probíral s námi hodně složité téma Novodobý Babylon. Ale posluchači – jako vždy – byli velmi dobře připraveni :-). S dětmi si povídala o snu ze 7.kapitoly knihy Daniele Iva Burešová. Řady dětí se dnes výrazně rozrostly o několik hodně malých žáčků, kteří navštívili náš sboreček spolu s rodiči. Omalovánky s biblickými příběhy se jim dařilo vybarvovat velmi pěkně. Mládež měla příjemnou změnu v podobě učitele – věnoval se jim Dan Kašlík.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové byl „dopis“ od našeho nebeského Otce. Byl sestavený z biblických veršů, kterými nám náš Pán říká, jak moc nás miluje a jak velkou hodnotu pro Něho máme.

Kázáním nám posloužil Daniel Kašlík a zamášlel se s námi nad textem Mat 25,14.-30. Ale ještě než to udělal, zazpíval nám spolu se svou ženou krásnou píseň chválící našeho Stvořitele.

Byl by téměř hřích nevyužít vzácné návštěvy vedoucího oddělení Mláděže MSS. Vyprávěl nám o práci s mláděží, o nových projektech a vyzdvihl význam mladých pro naši církev.

Tím ale naše sobota neskončila. Všichni jsme se přesunuli do Valašské Bystřice, abychom společně prožili společné odpoledne KD. Po báječném obědě u manželů Mročkových jsme se přesunuli na zahradu. Vedoucí KD Soňa Mročková se chce v příštím období zaměřit na obnovení vzájemných vztahů, vzájemné lásky a odpuštění. Proto jsme si zahráli „hru“, při které jsme o vylosované osobě museli napsat co nejvíce pozotovního. Bylo to velmi příjemné. Odpoledne jsme si zpříjemnili ještě další hrou a zlatým hřebem bylo společné opekání párků. Prožili jsme velmi požehnané odpoledne a už teď se těšíme na prázdninový sborový výlet v rámci KD do Podkrkonoší.