Prázdniny končí a naše lavice se opět plní. Odpočatí, opálení a plni zážitků jsme se dnes sešli ke společnému prožití sobotního dne.

Úkoly sobotní školy na téma Druhá misijní cesta s námi probral Petr Kimler. Mládež v sobotní školce začala probírat úkoly Real Time. Dnes se mladí společně zamýšleli s Ivou Burešovou nad charakterem křesťana.

Koncem měsíce září proběhne v našem městě cyklus evangelizačních přednášek Kornelia Novaka, který pořádá právě náš sbor. Proto jsme se rozhodli před kázáním promítnout první z řady videí ze života tohoto známého misionáře.

Protože začíná našim dětem nový školní rok, před kázáním jim kazatel Pavel Kostečka spolu se starším sboru Petrem Kimlerem a vedoucí sobotní školy mládeže Ivou Burešovou požehnal a popřál Boží ochranu a vedení v následujících dnech. Kéž náš Pán vede i nás – rodiče a členy sboru, abychom našim mladým byli dobrým příkladem a vychovávali je ke správnému křesťanskému životu.

Kázáním nám posloužil kazatel Pavel Kostečka. Dnes se zamýšlel nad knihou Daniele, ovšem z trochu jiného pohledu. Přepis najdete v archivu.