Na sobotu 15.prosince jsem se hodně těšila. Stále ve mně přetrvává krásný prožitek zářijové evangelizace s Korneliem Novakem a k naší velké radosti k nám opět zavítal. Přednáška s názvem Co se skutečně stalo před 2000 lety, slibovala hodně zajímavé zamyšlení.

Po zkušenostech ze září jsme očekávali hodně velký zájem ze stran obyvatelstva, proto jsme již dopředu zajistili naplnění freskového sálu zámku Žerotínů židlemi až „po strop“. Tento tah se ukázal jako dobrý, sál se zaplnil celý. Kornelius přijel ve svém typickém, již z dálky nepřehlédnutelném automobilu uzpůsobeném pro přepravu jeho dvou psů. Tentokrát ale místo nich přivezl svou novopečenou manželku. Jejich rozhodnutí strávit líbánky na Valašsku vděčíme za to, že uslyšíme nové zamyšlení a může být zaseto možná nejedno semínko víry.

Přednášku uváděl Pavel Kostečka a hned v úvodu na nás čekalo překvapení. Známá autorka ekuvýšlapů Jarka Krutílková se nám vyznala z toho, jak moc se jejího srdce dotkla podzimní Korneliova přednáška a termín současné besedy – přesně v den jejích narozenin – bere jako dárek od Pána. Z lásky k Němu se poté vyznala písničkou za doprovodu své kytary, za což byla odměněna kytičkou. Druhou kytici dostala manželka našeho milého přednášejícího.

Zamyšlení Kornelia nad pravým významem vánoc bylo nestandartní, velmi zajímavé, no prostě jeho. Proč se Bůh vtělil do malého dítěte? Proč bylo nutné neposkvrněné početí? Proč nemohl být Kristus narozen z vdané ženy či být synem člověka? Bylo Jeho narození pro tehdejší lidi opravdu požehnáním?

Vánoce jsou spjaty se zpěvem koled, a tak jsme si nakonec unisono zazpívali slavnou Tichou noc. Závěrečná modlitba a následně možnost osobního setkání a promluvy s Korneliem byla úplnou tečkou za velmi příjemným večerem. Bylo nám přislíbeno letní evangelizační setkání, možná v mnohem větším měřítku než doposud. Stadion ve Vsetíně se k takovéto akci přímo nabízí. Kéž Pán požehná konání Kornelia i jeho manželky a můžeme se brzy sejít  při „lovení lidí“.

 

Iva Burešová