První sobotu nového roku 2019 jsme se sešli tradičně v modlitebně CASD ve Vsetíně spolu s bratry a sestrami z Kateřinic. Sněhem přikryté město navozovalo krásnou zimní náladu, a zatím co se za oknem sypaly z nebe neskutečně krásné vločky, my jsme seděli v teple a společně chválili Pána.

Tématem sobotní školy pro toto čtvrtletí je Kniha Zjevení. A protože jde o téma velmi náročné a těžko bychom našli někoho, kdo by dokázal s čistým svědomím říct, že poslední knize Bible rozumí beze zbytku, přivítali jsme přítomnost člověka více než povolaného – Romana Macha, který nás do tématu Zjevení uvedl. Promítl nám fotografie z reálií, vysvětlit komu je kniha určena, co je jejím cílem a proč je psána v symbolech.

Hlavní částí bohoslužby byl program dětí ve vsetínského sboru. Zazpívaly nám řadu písní, zahrály na hudební nástroje a musíme uznat, že jsou velmi šikovné. Nezalekly se ani početného publika a tréma jejich vystoupení příliš neovlivnila.

Za sbor Valašské Meziříčí vystoupila Iva Burešová, která pomocí fotografií připomněla, co sboreček prožil v uplynulém roce a jakých požehnání se nám od našeho Pána dostalo.

Novoroční kázání jsme si vyslechli z úst kazatele Pavla Kostečky a bylo to jeho poslední coby kazatele našich sborů. Přepis si můžete přečíst v archivu kázání.

Pavel Kostečka nám poté požehnal do nového roku. Děti rozdaly přítomným veršíky a bohoslužbu jsme ukončili společnou písní.

Pokud jste se nemohli setkání ve Vsetíně zúčastnit, můžete se podívat na záznam na youtube.cz.

Záznam bohoslužby