Chumelí se chumelí, padá snížek bílý, říká jedna stará říkanka. Přesně tak to dnes vypadalo u nás na Valašsku. Přesto se modlitebna zaplnila bratry a sestrami z míst blízkých i vzdálených. Možná byla příčinou novoroční besídka naší mládeže.

Sobotní školou nás provedl Pavel Pimek. Začali jsme probírat první verše Zjevení. Přemýšleli jsme o Kristově službě v nebeské svatyni a o poselství prvnímu z křesťanských sborů – v Efezu. Mládež spolu s Ivou Burešovou a Zdenkou Pimkovou dopilovávala své vystoupení.

Slovíčko před kázáním nám přečetla Květa Tyšerová. Kázáním z Božího slova nám posloužil Bohumil Mroček. Zamýšlel se nad úlohou rodičů při výchově dětí a povinnostmi dětí. Přepis najdete v archivu kázání

Polední čas, během kterého si děti chystaly kulisy na besídku a očekávali jsme příjezd našich kazatelů, jsme strávili u prostřeného stolu v družném hovoru. Teplý čaj a množství dobrot z kuchyně našich sester nám přišlo vhod. Posilněni a plni očekávání jsme se potom usadili zpět v modlitebně, abychom shlédli novoroční besídku. Pomoci našim dětem přijely ještě dvě dívky ze sboru Frenštát pod Radhoštěm. Pozor – začínáme !

Na programu byla řada krásných křesťanských písní ať už zpívaných, tak i hraných na hudební nástroje, scénka o Jonášovi a velrybě. Také členové sboru si mohli spolu s mládeží zazpívat. Velmi působivé bylo vystoupení smyčcového kvarteta. Mládežníci se opravdu moc snažili.

Na závěr besídky přečetla Iva Burešová velmi emotivní dopis, který napsali naši mládežníci před půl rokem našemu sborečku. Vyzývají v něm k vzájemné lásce a ukončení nesmyslných hádek. Nelze než souhlasit.

Následující chvíle byly věnovány rozdávání veršíčků pro nový rok 2019 a závěrečné modlitbě kazatele sboru.

Kéž nás Bůh provází a žehná nám po celý příští rok.