Krásné sluníčkové ráno nás dnes provázelo cestou do sborečku. Inu babí léto se skutečně vydařilo. Jako motýlci za květinou odletěly naše mládežnice za svými vrstevníky do Opavy na setkání We send. Kéž jim Pán žehná. Skupinu mladých zastupovali jen Ondra a Stázinka. Také František nám dnes dal „košem“. Ovšem nezapomněl na nás – poslal sboru krásnou povzbuzující sms. Přejeme jemu i manželce Boží požehnání na dovolené u teploučkého moře.

Dnešní díl videa Line age nás seznámil s nejslavnější vězenkyní všech dob – Marií Durandovou, která i přes nespravedlivé uvěznění kvůli své protestantské víře zastupovala 38 let ostatní vězenkyně, dodávala jim odvahu, utvrzovala ve víře a pomáhala přežít nelidské podmínky vězení. Sobotní školou na téma Adventní naděje v praktickém životě nás provedl vedoucí sobotní školy Miloš Mroček.

S mládežníky se učila Iva Burešová a kromě probírání úvodních kapitol evangelia si hodinu ozvláštnili kreslením velikých ilustrací na clip chart boardu. Zvláště nejmladší členku společenství tato činnost velmi bavila.

Příběh před kázáním Ivy Burešové nám připomněl, že každodenní drobné „náhody“, které nám dělají radost a jsou naplněním našich přání, je dílo našeho nebeského Otce. On nás tak miluje, že přes všechny světové problémy jsme pro Něho tak důležití, že nám chce těšit drobnými „náhodami“.

Kázáním z Božího slova nám posloužil kazatel Hynek Dona. Téma bylo skutečně aktuální – znovuzrození. Co to vlastně je? Prožíváme ho? Jak často? Je důležité? Nestačí k obrácení pouze křest?

Zpěv závěrečné písně dnešní bohoslužby nám ozvláštnil Ondrášek hrou na trubku. Je opravdu velmi šikovný a nám se píseň moc líbila.