Po prázdninové přestávce opět rozjíždíme pravidelná modlitební setkání

vždy ve středu v 18.30hod ve sborové místnosti modlitebny CASD