Po minulé sobotě, kdy se naši bratři zúčastnili konference mužův krásných Luhačovicích a řada lidí využila svátečního dne k návštěvě příbuzných, se dnes modlitebna opět zaplnila. Pestrobarevné listy stromů a keřů nás opět přesvědčily o tom, že náš Pán má opravdu vkus, když něco tak nádherného stvořil. Díky za sluníčkovou a teploučkou sobotu.

Dnešní video ze seriálu Line age vzpomnělo na dva velmi významné kazatele a zakladatele metodistického hnutí – Johna Wesleye a George Whitfielda.

Úkolu sobotní školy se oproti rozpisu ujal Jenda Petrovič. S poměrně těžkým tématem Boží povolání : smysl a načasování se vypořádal on i všichni přítomní velmi dobře. Rozvinula se diskuze nad otázkami úkolu tak bohatá, že se ani na všechny z časových důvodů nedostalo.

Mládež se dnes účastnila velmi oblíbené akce Mírák v Ostravě. Přejeme jim Boží požehnání a mnoho krásných duchovních zážitků. Ve sborečku zůstali pouze 2 děti, které spolu s Ivou Burešovou studovaly téma Nezištná pomoc.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové nám tak trochu nastavilo zrcadlo – toužíme po vztahu s Bohem, ale neumíme navázat vztah ani s lidmi. Mnozí z nás mají srdce plná křivdy nebo dokonce nenávisti, a nejsme ochotni odpustit a narovnat vztahy s těmi, kdo nám ublížili. Příkladem by nám však měl být Ježíš, který miluje nás – ubližující hříšníky – všechny stejně.

Kázáním z Božího slova nám posloužil bratr Juřínek. Zabýval se otázkou evangelizace z pohledu Bible.

Příští sobotu se naše sestry rozjedou do Brna na konferenci žen. Přejeme požehnaný víkend a šťastný návrat.