Beseda Adra Klubu zdraví

Sobota 29.února 2020

Konečně! Řekli si jistě dnes naši mládežníci. Jarní prázdniny právě začaly a oni si mohou na chvíli odpočinout od školních povinností. Kéž si volné dny užijí a kéž je Pán opatruje.

Více >

Chaverut – Přátelství

Sobota 22.února 2020

Po týdnu prožitém s přednáškami Kornelia Novaka jsme ještě naplněni myšlenkami na tyto chvíle zasedli opět do lavic naší útulné modlitebny. Jak už se stalo zvykem – promítli jsme si další díl z řady Line age, série 2 pojednávající o Hiramu Edsonovi a jeho farmě, na které došlo ke spojení dvou skupin věřících – těch, kteří světili sobotu a těch, kteří pochopili, proč něpřišel v říjnu roku 1844 Ježíš na zem. Proto považujeme tuto farmu za místo zrodu teologie Církve Adventistů sedmého dne.

Více >

Záznam přednášek Kornelia Novaka ve Valašském Meziříčí

pondělí 17.února 2020

úterý 18.února 2020

středa 19.února 2020

Beseda Adra Klubu zdraví

Přednášky Kornelia Novaka ve Valašském Meziříčí

Kornelius Novak v Hošťálkové

Záznam přednášek

Sobota 15.února 2020

Na Valašsko zavítal po více než roce opět Kornelius Novak, misionář ze Švédska, se kterým jsme se podíleli na pouliční evangelizaci a který měl v našem městě několik velice zajímavých přednášek. A protože i tentokrát má připravených několik besed, a první z nich v Hošťálkové, rozjeli jsme se tuto sobotu netradičně právě sem.

Více >

Sobota 8.února 2020

Překrásný sluneční den nám dnes připravil náš Pán. A ještě jedno milé překvapení – navštívilo nám mnoho milých hostů, kteří příjemně osvěžili naši bohoslužbu.

Tradiční úvodní promítání seriálu Line age série 2. hovořilo o prvním sboru Adventistů sedmého dne ve městě Paris Hill. Je faktem, že založení tohoto sboru iniciovali teenageři, kteří přijali pravdu o sobotě, začali ji zachovávat a k pravdě přivedli i své rodiny. Později se adventní hnutí přesunulo do státu Iowa. Adventisté také začali vydávat svůj první časopis. Později se adventní hnutí přesunulo do státu Iowa. Jaké budou další osudy se dozvíme další sobotu.

Více >

Sobota 1.února 2020

Zima ještě nezačala a už vlastně skončila. Alespoň tak se to dnes ráno jevilo v našem městečku. Sluníčko svítilo jako o závod, teploty vysoko nad nulou, ptáčci se probrali k životu a my také. Požehnaná sobota.

Video z řady Line age dnes hovořilo o Josephu Batesovi a sobotních konferencích roku 1848. Pán si použil sobotu jako prvek, kterým opět sjednotil věřící zklamané po roce 1844 a rozdělené do různých skupin. Zvěst o správném sedmém dni se šířila rychlostí blesku.

Více >

Konference žen

Beseda Adra Klubu zdraví

Alianční shromáždění 28.ledna 2020 v modlitebně CASD Valašské Meziříčí

Třetí ekumenické shromáždění přivítalo své návštěvníky v útulné modlitebně našeho sboru promítanými fotografiemi Valašské přírody a křesťanskými písněmi. Obojí přispělo k navození té správné atmosféry. Úderem půl šesté k přítomným promluvil Pavel Pimek, který všechny srdečně přivítal, pronesl modlitbu a společně jsme vyznali svou víru. A pak už se rozezněly struny kytar a banja. Spolu se všemi přítomnými si chválící skupinka v průběhu bohoslužby zazpívala několik krásných písní, kterými oslavila Pána, Stvořitele a hlavně tatínka nás všech bez rozdílu vyznání. Kázáním nám posloužil bratr Jarek Zubík, kazatel Bratrské jednoty baptistů a tématem byl „Jazyk, řeč, media“. Záznam najdete pod odkazem Kázání na stránkách valasskemezirici.casd.cz .

Více >

Alianční shromáždění 21.ledna 2020

Ze všech stran našeho malého městečka přicházeli dnes večer lidé všech věkových kategorií, aby se ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie zúčastnili v pořadí druhé alianční bohoslužby. Lavice v kostele již byly příjemně vyhřáté. Všechna místa byla v brzku obsazena věřícími ze všech církví města. Katolík vedle adventisty, evangelík vedle „apoštoláka“, bez jakýchkoliv problémů, averzí či výhrad. Stala se věc nedávno ještě nemožná – máme se vzájemně rádi, je nám spolu dobře.

Více >

Beseda Adra Klubu zdraví

Sobota 18.ledna 2020

Dnešní chladivé sobotní dopoledne jsme zahájili bohoslužbu písní a videem z dějin adventního hnutí Lineage. Vzpomínali jsme na Williama Foye a další, kteří stejně jako Ellen White šířili zvěst o druhém příchodu Pána Ježíše. Sobotní školou nás provedl Pavel Pimek. Úkol připomínal knihu Daniele a královský sen o soše, který Daniel jako jediný dokázal panovníkovi vyložit. S dětmi se učila Iva Burešová. Povídali si o zklamání roku 1844 a o tom, jaký je správný výklad události, která v tomto roce proběhla.

Více >

Alianční shromáždění 14.ledna 2020

První ze serie aliančních bohoslužeb se uskutečnila v úterý 14.ledna 2020. Tato požehnaná akce má za cíl sblížit věřící ze všech církevních ohrádek, naučit je lásce a toleranci k těm, kteří věří „trochu jinak“ než my. A je nutno říct, že se to daří a setkání se stala již tradicí.

Program aliančního shromáždění tvořily modlitby, duchovní písně, ale především zamyšlení kazatele Hynka Dony z Církve adventistů sedmého dne. Vycházelo z myšlenek a života Jana Ámose Komenského, který zemřel právě před 350 lety. Ve své úvaze vycházel Hynek Dona  z biblických textů Řím7:14-25., Žalm 85 a  citáty Komenského: „Kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým.” a „Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim. To je souhrn zákona Božského.“ Záznam kázání najdete pod odkazem „kázání“.

Více >

Alianční bohoslužby 2020

Úterý 14.ledna 2020 – kostel Českobratrské církve evangelické

Kázat bude br. Hynek Dona, nový kazatel Církve adventistů sedmého dne na Vsetíně a ve Valašském Meziříčí, na text Řím 7:14–25.

Úterý 21.ledna 2020 – kostel Římskokatolické církve

Káže br. Tomáš Hasmanda, pastor sboru Apoštolské církve

Úterý 28. ledna 2020 – modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Káže br. Jaroslav Zubík, kazatel Bratrské jednoty baptistů

Úterý 4. března 2020 – modlitebna Apoštolské církve

Káže br. Pavel Stefan, římskokatolický farář

 

Vždy v 17.30 hodin

Sobota 11.ledna 2020 – společná bohoslužba ve Vsetíně

Tradičně se první sobotu v roce koná společná bohoslužba valašských sborů ve Vsetíně. Letos jsme si ji o týden posunuli kvůli krásné události – křtu. Po deváté hodině ranní se začala modlitebna plnit. Děti dolaďovali svá vystoupení, řečníci své proslovy. Bohoslužbu jsme zahájili společnou písní a modlitbou. Úkoly sobotní školy nás provedl bratr Kloda. Zamýšleli jsme se nad první kapitolou knihy Daniele.

Více >