Sbírka

Ekumenický výšlap

Zveme vás na Den díkuvzdání 6.října 2018

Přezůvky s sebou!!

Záznam přednášek Kornelia Novaka

Hošťálková

Záznam přednášek na stránkách ČCE Hošťálková

 

Valašské Meziříčí

Pondělí 24.září 2018 – Důkaz o Bohu

Úterý 25.září    – Smysl a cíl života

Středa 26.září  – Jak můžu rozumět Boží lásce?

Čtvrtek 27.září – Jak může být Bůh spravedlivý?

Pátek 28.září    – S Bohem projít krizí

 

Evangelizační přednášky Valašské Meziříčí

Evangelizační přednášky Hošťálková

Sobota 1.9.2018

Prázdniny končí a naše lavice se opět plní. Odpočatí, opálení a plni zážitků jsme se dnes sešli ke společnému prožití sobotního dne.

Úkoly sobotní školy na téma Druhá misijní cesta s námi probral Petr Kimler. Mládež v sobotní školce začala probírat úkoly Real Time. Dnes se mladí společně zamýšleli s Ivou Burešovou nad charakterem křesťana.

Koncem měsíce září proběhne v našem městě cyklus evangelizačních přednášek Kornelia Novaka, který pořádá právě náš sbor. Proto jsme se rozhodli před kázáním promítnout první z řady videí ze života tohoto známého misionáře.

Protože začíná našim dětem nový školní rok, před kázáním jim kazatel Pavel Kostečka spolu se starším sboru Petrem Kimlerem a vedoucí sobotní školy mládeže Ivou Burešovou požehnal a popřál Boží ochranu a vedení v následujících dnech. Kéž náš Pán vede i nás – rodiče a členy sboru, abychom našim mladým byli dobrým příkladem a vychovávali je ke správnému křesťanskému životu.

Kázáním nám posloužil kazatel Pavel Kostečka. Dnes se zamýšlel nad knihou Daniele, ovšem z trochu jiného pohledu. Přepis najdete v archivu.

Prázdninové střípky

Sborový výlet – Krkonoše, Trutnov, Adršpach

 

 

           

Přání

Přejeme všem dětem v Kristu požehnané dny prázdnin a dovolených, Boží ochranu na všech vašich cestách a šťastný návrat nejen do sborových lavic.

pláž moře pobřeží písek Skála oceán pobřeží vlna dovolená Zůstatek materiál tělo z vody skály zaplněný vlnolam hloubka pole pelerína levné obrazy zdarma skála vyvažování eocks

Sobota 9.6.2018

Výrazného omlazení se dnes dočkal náš sbor. Navštívilo nás totiž několik mládežníků z okolních sborů v čele s Danem Kašlíkem, vedoucím oddělení Mládeže MSS s rodinou.

Na úvod bohoslužby nám přečetla Adélka Vráblová několik veršů z Žalmu 3. Učitelem sobotní školy byl Bohumil Mroček a probíral s námi hodně složité téma Novodobý Babylon. Ale posluchači – jako vždy – byli velmi dobře připraveni :-). S dětmi si povídala o snu ze 7.kapitoly knihy Daniele Iva Burešová. Řady dětí se dnes výrazně rozrostly o několik hodně malých žáčků, kteří navštívili náš sboreček spolu s rodiči. Omalovánky s biblickými příběhy se jim dařilo vybarvovat velmi pěkně. Mládež měla příjemnou změnu v podobě učitele – věnoval se jim Dan Kašlík.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové byl „dopis“ od našeho nebeského Otce. Byl sestavený z biblických veršů, kterými nám náš Pán říká, jak moc nás miluje a jak velkou hodnotu pro Něho máme.

Kázáním nám posloužil Daniel Kašlík a zamášlel se s námi nad textem Mat 25,14.-30. Ale ještě než to udělal, zazpíval nám spolu se svou ženou krásnou píseň chválící našeho Stvořitele.

Byl by téměř hřích nevyužít vzácné návštěvy vedoucího oddělení Mláděže MSS. Vyprávěl nám o práci s mláděží, o nových projektech a vyzdvihl význam mladých pro naši církev.

Tím ale naše sobota neskončila. Všichni jsme se přesunuli do Valašské Bystřice, abychom společně prožili společné odpoledne KD. Po báječném obědě u manželů Mročkových jsme se přesunuli na zahradu. Vedoucí KD Soňa Mročková se chce v příštím období zaměřit na obnovení vzájemných vztahů, vzájemné lásky a odpuštění. Proto jsme si zahráli „hru“, při které jsme o vylosované osobě museli napsat co nejvíce pozotovního. Bylo to velmi příjemné. Odpoledne jsme si zpříjemnili ještě další hrou a zlatým hřebem bylo společné opekání párků. Prožili jsme velmi požehnané odpoledne a už teď se těšíme na prázdninový sborový výlet v rámci KD do Podkrkonoší.

 

Sobota 26.5.2018

Teploučké sluneční paprsky nás doprovázely dnešního dne do modlitebny a slibovaly krásnou a požehnanou sobotu.

Na úvod nám naše mládežnice Jindřiška přečetla několik veršů Žalmu 1. a shlédli jsme další díl seriálu Line age. Sobotní školou na téma „Závěrečné volání k pokání“ nás provedl Petr Kimler. Mládež využila krásného počasí a na sborové zahradě si s Ivou Burešovou povídala o Danielově proroctví a jeho přesah do dnešní doby.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové nám připomnělo, jak úžasné je Stvořitelské dílo. Dozvěděli jsme se o Carlu von Linné, který se zasloužil o zjednodušené latinské názvy rostlin a nabádal ke zkoumání jejich krásy, abychom pochopili Boží velikost.

Kázáním nám posloužil Jaromír Juřínek. Zamýšleli jsme se nad Žid 4,14.- 5,10. Přepis kázání najdete v archivu.

Po bohoslužbě jsme se přesunuli společně do vegetariánské jídelny Vitalita, kde jsme oslavili společné 150tiny našich sester Jany Jančové a Jiřiny Škrlové. Kromě báječného společného oběda nás čekalo předávání darů, a to nejen hmotných , ale i hudebních. Oslavenkyně společně rozkrojily nádherný dort a poté nás pomocí prezentace svých fotek seznámily se svými životními cestami. Prožili jsme společně požehnaný a radostný den.

 

Babinec – Rajhrad

O víkendu 18.-20.5.2018 se „baby“ z našeho sboru vypravily spolu se svými ratolestmi na 3.ročník víkendovky Babinec. Jako ochutnávku vkládáme několik fotografií. Pokud chcete vědět a vidět více, počkejte si na červnové číslo sborového bulletinu.

Křesťanský domov 9.6.2018

V sobotu 9.6.2018 odpoledne se sejdeme na Křesťanském domově ve Valašské Bystřici u Mročků

Sobota 12.5.2018 – Sobota žen

Protože zítra celý svět slaví Mezinárodní den matek, rozhodly jsme se my, sestry z našeho sboru, že z „popudu“ Služby žen při naší církvi uspořádáme tzv. Sobotu žen. Celou věc jsme pojaly tak, že jsme se chopily veškeré činnosti a muže jsme nechaly pro tentokrát odpočívat. Ne proto, abychom se „zviditelnily“, ale abychom sloužily.

Uvádění bohoslužby se ujala Iva Burešová. V této roli to byl její „křest“. Snad proběhne vše dobře.

Při zpěvu nás doprovázela naše „ostřílená“ hudebnice Zdenka Pimková.

Započali jsme, jako obvykle, promítáním. Ne však dalšího dílu seriálu Line age, jak jsme zvyklí. Dnes si pro nás připravila Iva Burešová video na téma Setkání u studny, inspirované biblickým příběhem setkání Ježíše se Samařskou ženou. Téma bylo obdobné, jako téma konference žen, které jsme se zúčastnily v březnu v Malenovicích. Každá žena má nějaké problémy a potřebuje se sdílet s jinými ženami u pomyslné studny. Hlavně však potřebuje jít ke studni – zdroji vody živé, k Ježíši, aby jí povzbudil, posilnil a pomohl.

Sobotní školou s názvem „Změna“ zákona nás provedla Květa Tyšerová. Všichni přítomní se do studia úžasně zapojili, bylo vidět, že nás téma oslovilo.

Před kázáním jsme zvyklí na slovíčko Ivy Burešové. Dnes se v této roli představila Jana Jančová a šlo jí to více než dobře. Určitě si to bude muset někdy zopakovat.

Zamyšlení nad biblickými prorokyněmi a také nad postavou E.G.White pronesla Anna Petrovičová. Mnohé detaily ze života EGW jsme vůbec neznali. Promluva nás velmi oslovila. Přepis najdete v archivu.

Po kázání jsme my, matky, byly obdarovány krásnou květinou naším bratrem Janem Petrovičem. To bylo velmi milé překvapení. Moc děkujeme.

Tím však bohoslužba ještě zdaleka neskončila. Soňa Mročková si připravila prezentaci, ve které všechny přítomné informovala, co jsme prožily na konferenci žen, a především mluvila o Službě žen. Tato iniciativa nás velmi oslovila a rády bychom také přispěly v dobré věci. Konkrétně se nám líbil nápad s šitím polštářků – srdíček pro ženy po onkologické operaci prsu. Do této práce bychom rády zapojily i ženy z našeho města a tím bychom  mohly působit i misijně.

A protože dnešní den je zároveň Dnem modlitby za Adru, následovala modlitební chvilka ve skupinkách a také sbírka na Adru.

Myslíme si, že Sobota žen se vydařila, a že i mužům se líbila. Děkujeme Pánu za požehnání a vedení.

Sobota 5.5.2018

Dnes jsme si při zahájení bohoslužby připomněli ono známé: „Kde se sejdou dva či tři ve jméně Božím,…“ Z důvodů nejrůznějších akcí se nás sešlo dosti poskromnu. Ale aby nám to nebylo líto, Pán nám v průběhu sobotní školy poslal několik dalších účatsníků, takže nás nakonec zase tak málo nebylo.

Úkolem sobotní školy nás provedl Petr Chára, a téma Kristus v nebeské svatyni rozvedl skutečně zodpovědně.

Bůh poslal svého Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. Ježíš zemřel na místo nás. Jeho božská přirozenost byla jakoby nečinná během Jeho pozemské služby, nikdy ji nepouži, aby pomohl své lidské přirozenosti. Kristus se jako Beránek Boží stal předobrazem všech beránků a všech obětních zvířat. Vzal na sebe hříchy celého světa. Jako každý člověk jen jednou umírá, a pak bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Ježíš je Bůh, a proto má pravomoc odpouštět hříchy. Jeho kněžství je trvalé, věčné. Od svého nanebevstoupení se neustále přimlouvá za svůj lid – stále se stejnou laskavostí a soucitem. Ježíš je tím, kdo dokáže naši záchranu obhájit před celým vesmírem a kdo trvale mluví a jedná v náš prospěch.

Po slovíčku Ivy Burešové nám posloužil kázáním Milan Kubičík. Zamýšlel se nad Zklamáním, v tomto případě zklamáním Boha a nás z Boha. Přepis najdete v archivu.

Sobota 28.4.2018

Dnešní sobotu jsme přivítali „do úřadu“ nový výbor sboru. Vedoucí sobotní školy Bohumil „Miloš“ Mroček se ujal své funkce opravdu zodpovědně, i když ho z nervozity trošku zlobil ovladač světelné tabule s čísly písniček, ale do konce bohoslužby to natrénoval 🙂 .

Sobotní školou na téma Věčné evangelium pro dobu konce nás provedla Anička Petrovičová. Zamýšleli jsme se nad těmito skutečnostmi: Ježíš se stal člověkem, zemřel na kříži, byl vzkříšen a koná službu v nebesích. Jsme díky tomu můžeme být spaseni. Poznání nádherné pravdy o záchraně v Kristu je pro nás v této době chaosu, nebezpečí a svodů posledních dnů velmi důležité. Skutečnou zprávu evangelia potřebujeme slyšet naléhavěji než kdy jindy.

Ježíš přišel na zemi i proto, aby zjevil pravdu o Bohu Otci. V průběhu dějin se totiž rozšířily překroucené myšlenky o Bohu nejen mezi pohany, ale i Bohem vyvoleným národem. Hřích oddělil lidi od Boha a dokud se tuto propast nepodařilo přemostit Ježíšovou obětí, lidstvo bylo odsouzeno k záhubě. Po odchodu Ježíše na nebesa nám zanechal na zemi Ducha svatého, který nás usvědčuje z hříchu, ale je také naším přímluvcem, zastáncem, utěšitelem, učí nás a posvěcuje nás. Duch svatý vede lidi do pravdy. Spolu s Otcem a Synem působí stále v náš prospěch.

Můžeme prožívat jistotu spasení, ale nesmíme být touto jistotou troufalí a namyšlení.

Martin Luther řekl: „Když se na sebe podívám, netuším, jak bych mohl být zachráněn. Když se podívám na Ježíše, nevím, jak bych mohl být zatracen.“

Po slovíčku Ivy Burešové jsme si vyslechli kázání Bohumila Mročka. Přemýšlel spolu s námi nad Skutky 5, 12.-16. Přepis kázání najdete v archivu.

Sobota 21.4.2018

Dvě milé osobnosti jsme uvítali dnes v našem sboru – našeho kazatele Jarka „Jerry“ Šlosárka a Stanislava Rusňáka. To proto, že nás čeká důležitý úkol – přijmout finanční zprávu a hlavně – zvolit nový výbor sboru. A to je po událostech minulých týdnů hodně velký oříšek, ba přímo ořech. Ale s Boží pomocí vše jistě dopadne dobře.

Sobotní školou nás dnes provedl sám velký Jerry. Společně jsme se zamýšleli nad knihou Zjevení, která je pro naši dobu konce tak důležitá.

Po obvyklém slovíčku před kázáním Ivy Burešové jsme využili přítomnosti bratra Rusňáka a zaposlouchali se do jeho kázání na téma Znevažování Boha vesrur Boží obraz. Přepis najdete v archivu.

Po krátké přestávce následovaly již zmíněné volby. Jarek Šlosárek je vedl pevnou rukou a velmi svědomitě. Nový výbor se podařilo zvolit a my jsme tomu rádi. Přejeme mu Boží vedení a moudrost Ducha svatého. Kéž s novým výborem sbor vzkvétá.

 

Mládež na Múzičce ve Zlíně

 

Připomenutí 8.konference žen

Článek na stránkách CASD