Přání

Přejeme vše poklidnou dovolenou a dětem krásné prázdniny. Kéž vás náš Pán chrání na vašich cestách a přivede vás v pořádku zpět domů.

Sobota 17.července 2021

Krásná a slunečná byla dnešní sobota. Jsou prázdniny, mnozí z nás odjeli na zaslouženou dovolenou a navštěvují sbory v místě svého pobytu. A naopak bratři a sestry z jiných sborů navštěvují naši modlitebnu při svých toulkách po Valašsku. Zatím proběhly všechny prázdninové bohoslužby. V případě ohlášené větší neúčasti se v průběhu léta přesuneme do některého ze sousedních sborů. 

Úkol sobotní školy s námi probral bratr Petr Chára. Měl název „Kořeny nespokojenosti“. V této lekci jsme se zaměřili nejen na časté příčiny, které způsobují, že v životě prožíváme neklid a nepokoj, ale také na řešení, které nám nabízí Ježíš. Diskuze nad tématem byla bohatá, je vidět, že jde o téma, které se dotýká nás všech.

Mladí spolu se sestrou Chárovou probírali stejné téma. I oni už si uvědomují, které naše lidské vlastnosti nás oddělují od Pána a jaké je řešení. Velmi zajímavý postřeh byl především ten, že musíme Boha prosit hlavně o to, aby nám ukázal, co děláme špatně, jaké nedobré vlastnosti ničí náš život. Ne každý si totiž své nedostatky uvědomuje. Teprve potom prosme Pána o odpuštění a změnu našeho srdce.

Kázáním z Božího slova nám dnes posloužil bratr Kantor ze sboru Český Těšín. A bylo to kázání pro náš sboreček velmi netradiční. Jako velká voda se bratr přihrnul za kazatelnu a všechny nás nakazil svou spontánností, neskutečnou energií a upřímnou vírou. Přemýšleli jsme nad tím, že s naším Pánem jdeme vždy nahoru (na horu), co to pro nás znamená, a co můžeme od našeho Spasitele očekávat. Své kázání doplnil bratr Kantor promítáním nejdůležitějších veršů, které použil. Na ukončení kázání nám zahrál na kytaru a zazpíval píseň oslavující našeho Pána. Všechny dary, které má, dal dnes k oslavě Boha. Záznam kázání najdete na stránkách. 

 

Prázdninové číslo sborového bulletinu

Na našich stránkách pro vás máme nové číslo sborového bulletinu.

Rozpis pro prázdninový provoz sboru

Křest v našem sboru

Křesťanský domov

Zveme vás na společně prožité odpolední agapé v rámci křesťanského domova, které proběhne dne 19.6.2021 po dopolední bohoslužbě.

Oslavíme společně křest naší sestry Svaťky, užijeme si společenství a také dobrého jídla a pití. V případě příznivého počasí nás čeká grilování na zahradě.

Nabídka sborových zpravodajů

Na našich stránkách si můžete pročíst sborové zpravodaje nové i starší.
Seznamte se s děním v našem sboru.

Online konference žen

Nabízíme vám archiv kázání

Nemohli jste se osobně zúčastnit bohoslužby? Neměli jste k dispozici internetové připojení v době vládních opatření?
Najděte si v archivu KÁZÁNÍ to, které vás zajímá.

 

Sobota 29.května 2021

Dnes to zpočátku vypadalo, že se nás asi sejde málo. Sedadla modlitebny se zaplňovala jen pozvolna. Zato počet připojených k našemu online vysílání bohoslužby rostl. Ale nakonec se nás sešlo dost a bohoslužba mohla začít v téměř obvyklém počtu těch, kteří přišli prožít dnešní den ve společenství se spolubratry, ale především s Pánem. Jak velmi si nyní – po koronavirové odmlce – uvědomujeme, že svobodné sobotní scházení není samozřejmostí, a je potřeba si ho vážit a neustále za toto privilegium děkovat.

Více >

Sobota 22.května 2021

Vypadá to, jako by se počasí zapomnělo podívat do kalendáře. I když už máme pozdní květen, teploty tomu stále neodpovídají. Mnozí z nás ještě po ránu seškrabávají „jaro“ ze skel svých aut a topení ve většině domů stále pracuje na plné obrátky. Ale všechno zlé je k něčemu dobré – rezervoáry podzemní vody jsou letos dozajista plné, a to také není k zahození. Inu – Pán má všechno ve svých rukou.

Více >

Poslední rozloučení s Pavlem Šulákem

Poslední rozloučení s Vlastičkou Češkovou

Označení modlitebny

Sobota 8.května 2021

Dnešní sobota není jen dnem odpočinku, ale připadá na ni také jedno velmi významné výročí. Uplynulo 76 let od ukončení druhé světové války. Dlouhých 76 let života v míru, beze strachu, bez hladu, umírání nevinných a utrpení. To není věc, která by byla běžná. Dostalo se nám obrovského požehnání od našeho Pána a za to je potřeba vzdát díky.

Více >

Sobota 10.dubna 2021

Ne nadarmo se v dubnu mluví o aprílovém počasí. Jako na houpačce si připadáme, když jeden den svítí sluníčko a běháme téměř v tričku, a druhý den sněží. Ale je to tak. Letos si takovýchto zvratů opravdu užíváme. Dnešní sobota byla studená a zasněžená, ale ani to nás neodradilo od cesty do shromáždění. Absentovali jsme už dost dlouho. A i když jsme ještě stále nemohli být ve sboru všichni, alespoň v menším počtu jsme si sobotu užili.

Více >

Sobota 3.dubna 2021

Tak se to povedlo – opět jsme se mohli sejít v modlitebně. Jsme za to moc rádi, i když jsme nemohli vidět bratry a sestry ze sousedních okresů. Ale snad se situace brzy zlepší a hranice se otevřou. Prozatím se mohli nepřítomní spojit s námi alespoň v duchu, a prostřednictvím youtube, kde je vysílána bohoslužba online.

Více >

Sobota 27.března 2021

Přesně tři měsíce uběhly od soboty, kdy jsme se viděli naposledy. Loučili jsme se před nouzovým stavem při Večeři Páně a dnes jsme se stejným způsobem vítali. V souladu s nařízeními se dnes sešli ve sboru členové pouze z okresu Vsetín. Byla nás jen hrstka, ale jak zaslíbil náš Pán – kde se dva neb tři sejdou ve jménu mém, budu mezi nimi. Bylo velmi milé opět tváří v tvář vidět své sourozence v Kristu. A ti, kteří se kvůli opatřením dostavit nemohli, sledovali naši bohoslužbu prostřednictvím kamery v přímém přenosu na youtube. Záznam kázání a zamyšlení je k dispozici stále. Najdete jej na youtube pod odkazem „casd Valašské Meziříčí“.

Více >

Modlitební týden mládeže 2021

Letošní Modlitební týden mládeže proběhne od 13. 3. do 20. 3. 2021.

Můžete se těšit na nádherně zpracované přednášky biblické knihy Píseň písní – nejen obsahově, ale také umělecky a esteticky!

V sobotu 13. 3. bude z Prahy vysílaná bohoslužba věnovaná začátku MTM.

Chci vás všechny povzbudit a motivovat k online scházení v rámci mládeže, společně se ponořit do krásy této knihy a hlavně se spolu modlit – za naplnění a vedení Božím Duchem na každý den. Věřím, že Bůh vaše modlitby vyslyší a bohatě požehná.

Přednášku si můžete stáhnout v CZ a SK.

Zároveň jsme pro vás vytvořili Fb událost s názvem: „Modlitební týden mládeže – Opera Magna“, kde můžete každý den sledovat zajímavá videa, sdílet se, nechat se inspirovat a prožít modlitební týden spolu, intenzivně, zajímavěji a krásněji.

Přeji Vám všem Boží požehnání a Jeho vedení přes modlitební týden SPOLU.

Dan Kašlík, vedoucí ČSU mládeže

Chaverut – přátelství 2021