Nezařazené

Beseda Adra Klubu zdraví

Sbírka pro seniory a děti z Ukrajiny

Příští víkend 2.-3.12.2023 proběhne sbírka trvanlivých potravin, sladkostí, drogistického zboží, hraček a školních potřeb pro seniory a děti z Ukrajiny. Příspěvky můžete donést v sobotu na pobožnost, nebo v neděli 3.12.2023 v době 9-16 hodin do modlitebny.

Všem ochotným dárcům děkujeme.

Křest AC v naší modlitebně 26.11.2023

Dnes jsme s velkou radostí zapůjčili prostory naší modlitebny ke křtu 5 nových následovníků Krista z Apoštolské církve. Potěšilo nás to o to více, že mezi křtěnci byl také náš přítel Jirka Kostruh, který už delší čas dochází na naše bohoslužby a má s námi velmi přátelský vztah. Přejeme všem, kteří se rozhodli svěřit svůj život Kristu a přijmout Jeho odpuštění a milost, aby je Pán provázel a ochraňoval.

Více >

Sobota 25.listopadu 2023

Tak je to tady – po nezvykle vysokých teplotách tohoto měsíce pokryl naše krásné Valašsko sníh. Stejně jako každoročně zaskočení cestáři jsou zaskočeni i mnozí z nás, kteří využívali nezvykle teplého podzimu a oddalovali zazimování zahrádek, co to šlo.

Uvnitř příjemně vytopené modlitebny to dnes vypadalo jako na ministerstvu … ministerstvu bídy. Sešli se zde totiž po téměř 50 letech jejich stěžejní členové. Tato instituce „zřízená“ kdysi dávno známým vtipálkem Frantou zahrnovala Zdeničku, Frantu a kazatele Milana Drobíka, který určitě není drobek, a který právě dnes navštívil náš sbor, aby nám posloužil kázáním. Jsme za to velmi rádi.

Více >

Sobota 18.listopadu 2023

Je to přesně 34 let a jeden den, kdy jsme se jako národ vzepřeli totalitnímu režimu. Po dlouhém období nesvobody jsme jako následovníci tesaře z Nazareta konečně mohli zvednout hlavu, nadechnout se a svobodně projevovat svou víru. Jak lehce se na tuto skutečnost zvyká. Možnost navštěvovat bohoslužby bereme jako samozřejmost. Ovšem ve světle právě probíhajících událostí ve světě je stále více jasné, že tato samozřejmost je velice křehká a je obrovskou Boží milostí. Díky Pánu za každou sobotu, kdy se můžeme scházet !

Úkol sobotní školy s názvem „Požehnáním pro nejbližší okolí“ s námi probral vedoucí sboru Pavel Pimek. Snad téměř všichni křesťané znají základní verš (L 10,27). Řekneme-li však, že Boha milujeme, ale v našem životě se to nijak neprojevuje, naše láska k Bohu je velmi pravděpodobně jen povrchní. Pokud Boha skutečně milujeme, musí to být znát, vidět, cítit. Milovat Boha vyžaduje naši úplnou odevzdanost. To se týká našeho srdce a těla, naší duše a mysli. Je snadné vyslovit, že milujeme Boha. Tato láska však vyžaduje naše vědomé úsilí. Milovat Boha je důležitou součástí naší víry. Bůh však chce, abychom milovali i druhé, protože naše láska k jiným lidem velmi přesně odráží naši lásku k Bohu. V textu 1J 4,20 nacházíme slova: „Řekne-li někdo: ‚Já miluji Boha‘, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.“ A Pavel říká: „Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!“ (Ga 5,14) ). Diskutovali jsme o tom, jak můžeme tato slova naplnit v našem životě. Shrnutí úkolu najdete pod odkazem „Shrnutí“.

Kázáním z Božího slova nám posloužil kazatel sboru Hynek Dona a navázal v něm na sobotní úkol. Poslechnout si ho můžete na našich stránkách.

Společné posezení u polévky bylo velmi příjemné. Posilnili jsme se před nadcházející besedou valašskomeziříčského grafika, básníka, ilustrátora a našeho milého přítele Jindřicha Oleše nad jeho tvorbou. Přišli také lidé „z venku“, což nám udělalo velkou radost. Dozvěděli jsme se o cestě Jindřicha životem, jaká náhoda ho dovedla do umělecké branže, o perzekuci ze strany komunistů a o posledních umělcových projektech. Krásnou tečkou besedy byl Jindřichův dárek dvěma sestrám z Ukrajiny, které našly azyl v našem sborečku. Velice zdařilý obraz s tématem „Fénix povstane z popela“ symbolizoval vítězství Ukrajiny nad agresorem. Doplněný Pamětním listem podepsaným všemi členy sboru udělal našim sestrám velkou radost.

Více >

Sbírka pro Ukrajinu

Sobota 11.listopadu 2023 – Kateřinice

Tuto sobotu jsme prožili ve sboru Kateřinice, kde jsme chtěli společně ukončit modlitební týden. Po delší době jsme navštívili modlitebnu v obci uprostřed malebných, do podzimních barev oděných Hostýnských vrchů, jejíž historie sahá přes 500 zpátky. Ač je místní sbor nepočetný, o to milejší nám jeho členové jsou. Moc jsme se na ně těšili.

Jiný kraj, jiný mrav – sobotní škola zde probíhá ve 2 třídách, z nichž každá probírá jiné téma. Ti konzervativnější se drželi tradičních úkolů, a zbytek probíral Matoušovo evangelium. Přizpůsobili jsme se místnímu  zvyku a poslušně jsme posílili obě skupinky. Zazpívat si při živé hudbě je pro nás svátek, a tak jsme si při chválách užívali klavírní doprovod bratra Radka Smilka.

Více >

Pozvánka

Sobota 11.listopadu 2023

V sobotu 11.listopadu se sejdeme ve sboru Kateřinice, kde společně zakončíme modlitební týden. 

Po bohoslužbě proběhne agapé.

30 let ADRA

Beseda Adra Klubu zdraví

Beseda DC ADRA

Modlitební týden

Zveme vás ke studiu přednášek modlitebního týdne od 4.listopadu do 11.listopadu 2023.

Scházet se budeme po rodinách. Info u členů výboru.

Beseda CASD ve spolupráci s Adra Klubem zdraví

Modlitební chvíle

Zveme vás na modlitební chvíle, které se konají každý čtvrtek od 16 hodin v modlitebně na Hřbitovní 366/1.

 

Koloským 4, 2 

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

Cvrčkův svět - Modlitby - MODLITBA ZA UZDRAVENÍ TĚLA

Okrskové shromáždění 21.října 2023

Sobota 14.října 2023 – Díkuvzdání

Den díkuvzdání je známý od roku 1621. Vůbec první se konal v Americe na území dnešního státu Massachusetts. Podle pověsti do Ameriky roku 1620 připluli z Anglie Otcové poutníci, kteří zde chtěli nalézt nový život a usadit se zde. Založili kolonii a pojmenovali ji Plymouth. Bohužel připluli těsně před zimou a neměli takovou zásobu potravin, aby přečkali zimu, a proto polovina kolonie přes zimu zemřela. Po zimě však narazili na kmen indiánů Wampanoag, který je naučil pěstovat plodiny, a tak se na konci sezóny všichni sešli a oslavili úspěšný rok plný hojností a bohaté úrody.

Stejnojmenný svátek slavíme také v našem sborečku, a to už řadu let. Tradičně vyjíždíme do nějaké pěkné lokality, kde společně děkujeme našemu Pánu za vše, čím nám žehná. V současnosti, kdy se naplňuje stále více událostí ohlašovaných Písmem pro dobu konce, a kdy válečné konflikty či přírodní katastrofy zuří na všech stranách okolo naší země, jsou díky opravdu na místě. Mír, svoboda a hojnost dostávají ve světle událostí zcela jiný rozměr.

Více >

Již tuto sobotu !!!

Modlitební týden 4.-11.listopadu 2023

Přednášky k Modlitebnímu týdnu ke stažení ZDE

Klubový večer CASD ValMez a Adra Klubu zdraví