6.ledna 2019 – Pavel Kostečka – Novoroční kázání

12.ledna 2019 – Bohumil Mroček – Rodiče a děti

29.ledna 2019 – P.Pavel Stefan, farář CŘK – Kázání na alianční bohoslužbě v modlitebně CASD

9.února 2019 – Blanka Novotná – Black Friday

16.února 2019 – Pavel Kostečka – Sobota

23.února 2019 – Jiří Loder – Druhý příchod Ježíše Krista

30.března 2019 – Pavel Kostečka – Poslední slova Páně

27.dubna 2019 – Pavel Kostečka – Poslední kázání pro sbor CASD Valašské Meziříčí

12.května 2019 – Vítězslav Chán – 3 přístupy k Bibli (a k EGW)

22.června 2019 – Bohumil Mroček – Štěstí a radost

21.září 2019 – Bohumil Mroček – Boží království

9.listopadu 2019 – Hynek Dona – Ukončení Modlitebního týdne, zvuk

16.listopadu 2019 – Blanka Novotná – Křest, zvuk

23.listopadu 2019 – Ludmila Obadalová – Společenství, zvuk

30.listopadu 2019 – Marek Wagner – Správně, služebníku dobrý a věrný, zvuk

7.prosince 2019 – Bohumil Mroček – Co mají společného sport a víra

14.prosince 2019 – Hynek Dona – Večeře Páně

21.prosince 2019 – Jan Wagner – Pomoc bližnímu