Modlitebna

Před 1.světovou válkou začali první adventní evangelisté pronikat na Valašsko a začali zde tvořit první skupinky adventistů. Nejdříve na Vsetínsku, později kolem roku 1920 i ve Valašském Meziříčí. Během několika let se skupinka rozrostla na přibližně 20 členů. Pravidelné sobotní bohoslužby se konaly na Potůčkách u rodiny Válkových. Při slavení památky Večeře Páně, kterou vysluhoval bratr Josef Doubravský někdy na podzim roku 1929, se skupinka rozhodla založit vlastní sbor. Vedoucím sboru je zvolen bratr Vincenc Kroulík. Prvním diakonem bratr Alois Válek. Členové sboru se scházeli za širokého okolí – Mořkova, Hodslavic, Kelče, Vidče, Stříteže, Zubří, Dolní Bečvy a Valašské Bystřice. Sbor se rozrostl natolik, že roku 1931 vznikl také sbor v Rožnově pod Radhoštěm. Počet členů se pohyboval kolem 25. Žel, po devíti letech sbor v Rožnově zanikl a zbylí členové se vrátili do Valašského Meziříčí. V roce 1932 byl kazatelem bratr Richard Fraunberger, který jak píší pamětníci „nerozuměl valašskému lidu“. Vlivem sílícího nacionalismu rozdělil sbor na český a německý a tím dal vlastně vzniknout sboru v Novém Jičíně. Sbor Valašské Meziříčí to samozřejmě oslabilo. Blížící se válka omezila sborové aktivity, ale díky charitativní činnosti, kterou vítali i němečtí úředníci, sbor přežíval.

V letech 1937-1948 se členové scházeli v domě pana Maliňáka. Po únoru 1948 mu byl dům znárodněn a sbor dostal výpověď. Přístřeší poskytl sbor církve Českobratrské evangelické, kde se členové scházeli až do roku 1970, s výjimkou let 1952-1956, kdy byla církev státem zakázána.

Velkým přínosem byl pro sbor příchod bratra Blahoslava Balcara s manželkou v roce 1963. Tehdy měl sbor je 18(!) členů. Díky jeho aktivitě členů každoročně přibývalo až na počet kolem 50. Tehdy vznikla potřeba vlastní modlitebny.

Roku 1970 byl od manželů Augustových zakoupen dům čp.1 na Hřbitovní ulici. Po nutných úpravách 1.patra se zde bohoslužby konaly až do roku 1981, kyd započala plánovaná přístavba modlitebny a zázemí. Byla to fuška, ale vše se zvládlo převážně vlastními silami. Roku 1984 byla modlitebna slavnostně oddělena pro bohoslužby za přítomnosti předsedy církve bratra Oldřicha Sládka. Nové prostory daly vzniknout řadě aktivit. Můžeme vzpomenout např. deset přednášek bratra Ludvíka Švihálka v roce 1985 s účastí 30-40 přátel, kteří se však po poslední přednášce jaksi vzdálili, avšak ne od víry. Mnozí z nich si našli své místo v nově vznikajících charismatických společenstvích.

Od roku 1970 měl sbor společného kazatele se sborem Frenštát pod Radhoštěm. Vystřídali se tu Jindřich Kimler, Jaroslav Klvánek, Milan Hlouch, Aleš Zástěra a Petr Krynský. Poté byl sbor duchovně spravován kazateli sboru Vsetín Milanem Barboříkem,  Bedřichem Jetelinou, Alanem Chlebkem, Jiřím Pavlánem a v současnosti Pavlem Kostečkou.

Členové sboru spolupracují s organizací ADRA (dobrovolnické centrum, ADRA brigády), s městem Valašské Meziříčí (Klub zdraví, přednášky v jídelně Vitalita, měsíc přátelství s Izraelem – Chaverut) i s ostatními církvemi ve městě (Alianční shromáždění, velikonoční Čtení Bible).