Tuto sobotu jsme prožili ve sboru Kateřinice, kde jsme chtěli společně ukončit modlitební týden. Po delší době jsme navštívili modlitebnu v obci uprostřed malebných, do podzimních barev oděných Hostýnských vrchů, jejíž historie sahá přes 500 zpátky. Ač je místní sbor nepočetný, o to milejší nám jeho členové jsou. Moc jsme se na ně těšili.

Jiný kraj, jiný mrav – sobotní škola zde probíhá ve 2 třídách, z nichž každá probírá jiné téma. Ti konzervativnější se drželi tradičních úkolů, a zbytek probíral Matoušovo evangelium. Přizpůsobili jsme se místnímu  zvyku a poslušně jsme posílili obě skupinky. Zazpívat si při živé hudbě je pro nás svátek, a tak jsme si při chválách užívali klavírní doprovod bratra Radka Smilka.

Celý týden jsme se scházeli v podvečer po rodinách, abychom studovali přednášky modlitebního týdne s názvem „Být jeho svědkem“. Procházeli jsme některé příběhy biblických postav, které se staly mocnými svědky Ježíše Krista v různých situacích. Na příkladu Abrahama, Josefa, dívky u krále Námana, Daniela, samařské ženy, Tabity, Akvily a Priscilly jsme se zamýšleli nad tím, čím nás mohou tyto postavy inspirovat v našich životech při cestě za Pánem. Dnes jsme studovali poslední z příběhů o apoštolu Pavlovi. Celý modlitební týden nakonec shrnul náš kazatel Hynek Dona svým zamyšlením.

Příjemné sobotní dopoledne kázáním neskončilo. Společné chvíle jsme si  prodloužili posezením u oběda, na kterém se podílely všechny sestry z obou sborů. U skvělé polévky, chlebíčků a různých druhů zákusků jsme si povídali dlouho do odpoledne. A bylo nám spolu dobře.

Těšíme se, že jim krásnou sobotu budeme moci brzy oplatit.