Je zvláštní pocit poslouchat vyprávění o postavách vašich dětských knížek, a potom se dozvědět, že chodily stejnými ulicemi, navštěvovaly stejná místa a bydlely ve stejné ulici jako vy. Povídání pana ing.Jadrníčka o osudech Gabry a Málinky, o jejich stále nemocném tatínkovi, statečné a houževnaté mamince a méně či více příznivých životních cestách jednotlivých členů rodiny Tauberů bylo velice zajímavé. Ani jsme netušili, na kolika místech naší republiky nechali tito lidé své stopy, které se táhnou až do dnešních dnů.

Pan Jadrníček je člověk se zápalem pro věc. Prošel řadu matrik, muzeí, kontaktoval osobně potomky slavných „cérek z ValMezu“, vypátral řadu článků, dopisů, dobových fotografií, které jsme měli možnost shlédnout. A i když povídání o nich by zabralo několik hodin, ještě stále není u konce. Objevil nová spojení a nové postavy, jejichž osudy pana Jadrníčka nenechávají lhostejným. Přejeme mu mnoho zdaru v jeho badatelské práci a věříme, že nás se svými poznatky seznámí v nějaké další besedě.