Přesně tři měsíce uběhly od soboty, kdy jsme se viděli naposledy. Loučili jsme se před nouzovým stavem při Večeři Páně a dnes jsme se stejným způsobem vítali. V souladu s nařízeními se dnes sešli ve sboru členové pouze z okresu Vsetín. Byla nás jen hrstka, ale jak zaslíbil náš Pán – kde se dva neb tři sejdou ve jménu mém, budu mezi nimi. Bylo velmi milé opět tváří v tvář vidět své sourozence v Kristu. A ti, kteří se kvůli opatřením dostavit nemohli, sledovali naši bohoslužbu prostřednictvím kamery v přímém přenosu na youtube. Záznam kázání a zamyšlení je k dispozici stále. Najdete jej na youtube pod odkazem „casd Valašské Meziříčí“.

Tak jako obvykle jsme bohoslužbu zahájili modlitbou, čtením z Písma a zpěvem několika vybraných zpěváků. Úkolem sobotní školy s názvem „Nová země“ nás provedl František Tomanec. A jak prohlásil jeden z bratrů – Franta zraje jako víno. Jeho vyučování je stále lepší a lepší. Zamýšleli jsme se nad nadějí, kterou nám náš Pán dává – přijde konec velkého sporu mezi dobrem a zlem. Všechno zlé bude zničeno a Boží lid bude prožívat nekončící radostné chvíle na nové zemi, kterou pro ně Stvořitel připravil. 

„Léta věčnosti budou postupně přinášet stále bohatší poznání Boha a Ježíše Krista. A s rozšiřujícím se poznáním poroste také láska, úcta a štěstí. Čím více budou lidé poznávat Boha, tím více budou obdivovat jeho charakter. Když jim Ježíš bude postupně odhalovat tajemství vykoupení a úžasné činy vykonané ve velkém sporu se satanem, pocítí vykoupení ještě větší lásku a s ještě větší radostí uchopí zlaté harfy a desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců hlasů se spojí v mohutném chvalozpěvu.

Velký spor mezi dobrem a zlem skončil. Není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír je čistý. V celém nezměrném stvoření vládne soulad a štěstí. Od Boha, který všechno stvořil, proudí život, světlo a štěstí do všech stran nekonečného prostoru. Od nejmenšího atomu až po největší vesmírná tělesa, všechno živé i neživé, v nezkalené kráse a dokonalé radosti hlásá, že Bůh je láska.“ (GC 678; VDV 437)

Mládež ve své sobotní škole přemýšlela o současné situaci, o pomoci, která se nám dostává díky víře a spolehnutí se na našeho Pána. Diskutovali o podobnosti toho, když Ježíš chodil po naší zemi a nabízel lidem pokoj, a situací současnou.

Po krátké přestávce jsme si vyslechli kázání bratra Dony. Jeho záznam najdete na youtube. Stejně tak krátké slovíčko sestry Chárové. Kázání se zamýšlelo poslední večeří, kterou Ježíš prožil spolu se svými učedníky. Čím byla pro Něho? Čím byla pro učedníky? Poslechněte si ze záznamu.

Po kázání byla vysluhována Večeře Páně. V naší církvi probíhá podle vzoru, který nám Pán Ježíš dal. Cítili jsme dnes velikou vděčnost – samozřejmě především za Pánovu oběť , ale také za možnost moci se opět sejít, mít společenství a vzájemně se posílit.

Rádi bychom doufali, že se takto osobně sejdeme i příští sobotu.