Tak se to povedlo – opět jsme se mohli sejít v modlitebně. Jsme za to moc rádi, i když jsme nemohli vidět bratry a sestry ze sousedních okresů. Ale snad se situace brzy zlepší a hranice se otevřou. Prozatím se mohli nepřítomní spojit s námi alespoň v duchu, a prostřednictvím youtube, kde je vysílána bohoslužba online.

Nacházíme se v období velikonoc, což jsou pro nás křesťany nejvýznamnější svátky v roce. Ve světle současných událostí spojených s epidemií si více než jindy uvědomujeme, jak blízko je doba konce a jak moc je pro nás důležité naplnění proroctví o spáse v Ježíši Kristu a jeho oběti.

Sobotní školou nás provedl Bohumil Mroček. Začínáme nové studium s názvem „Věčná Boží smlouva“, což koresponduje s myšlenkami, které nás v době velikonoc napadají. Bůh nás stvořil ke svému obrazu, aby mezi ním a námi mohlo existovat láskyplné přátelství. I když příchod hříchu otřásl touto původní jednotou, prostřednictvím plánu vykoupení Bůh chce tento vztah obnovit. Jsme závislá stvoření. Náš život má skutečný smysl jen tehdy, jestliže opět navážeme spojení s naším Stvořitelem. Jakým způsobem nám jde náš Stvořitel vstříc, si budeme povídat následující čtvrtletí. První úkol s názvem „Když se věci pokazí“ nám připomněl skutečnosti z počátku dějin lidstva.

 

Mládež spolu s Ivou Chárovou přemýšlela v sobotní škole o postavě Ježíše Krista. Jaký byl jako „obyčejný člověk“? Jak bychom na něho reagovali my, kdybychom žili v Jeho době? Jaké měl vlastnosti? V čem nám může být vzorem? Jaký smysl měla Jeho oběť?

Naše bohoslužba byla okrášlena písničkami, ale jen několika vybraných zpěváků. Alespoň v duchu a s hlubším vnímáním slov písní jsme Boha chválili i tímto způsobem.

Kázáním nám posloužil diakon našeho sboru Pavel Pimek. Téma korespondovalo s obdobím – velikonoce. Pokud máte chuť poslechnout si záznam kázání, najdete ho pod odkazem „Kázání“.

Pokud se situace výrazně nezhorší, sejdeme se v tomto – byť malém počtu – i příští týden. Pán požehnej nový týden všem členům.