Ne nadarmo se v dubnu mluví o aprílovém počasí. Jako na houpačce si připadáme, když jeden den svítí sluníčko a běháme téměř v tričku, a druhý den sněží. Ale je to tak. Letos si takovýchto zvratů opravdu užíváme. Dnešní sobota byla studená a zasněžená, ale ani to nás neodradilo od cesty do shromáždění. Absentovali jsme už dost dlouho. A i když jsme ještě stále nemohli být ve sboru všichni, alespoň v menším počtu jsme si sobotu užili.

Sobotní školou nás provedla sestra Květa Tyšerová a zamýšleli jsme se nad Božími smlouvami s lidmi, které

s nimi uzavřel. Uvědomili jsme si, co bylo předmětem smluv, které náš Pán uzavřel s jednotlivými starozákonními patriarchy a nakonec i s námi křesťany. Připomněli jsme si také znamení těchto smluv. Ze studia nás vytrhla velmi smutná zpráva o blížící se smrti zetě jednoho z našich bratrů, který zápasí se současným strašákem – kovidem. Je pro nás nepochopitelné, že tak mladý, silný a zdravý člověk tak náhle podlehne nemoci. Bible nás učí, že naše cesty nejsou Boží cesty, a nerozumíme všemu, co Pán dopouští. Ale jednou, až budeme spolu s Ním na nové zemi, nám jistě vše nepochopené vysvětlí. Všichni jsme se semkli v modlitební chvilce za Dana opouštějícího tento svět.

Naše mládež je už natolik velká, že je schopná velmi dobře chápat „dospěláckou“ sobotní školu. Proto se spolu s Ivou Chárovou  pustili do studia stejného materiálu. A šlo jim to velmi dobře. Na clip chart boardu  během chvíle zapsali všechny informace o smlouvách uzavřených Bohem s lidmi. V podrobnějším rozebíráním tématu budeme pokračovat příští sobotu. Pokud si chcete připomenout nejdůležitější myšlenky sobotního úkolu, podívejte se na odkaz „Shrnutí SŠ“.

Kázání měl pro nás dnes kazatel sboru Hynek Dona. Jeho audiozáznam najdete pod odkazem „Kázání“.

Budeme se těšit na setkání příští týden – snad už v plném počtu a snad už za doprovodu teplého jarního sluníčka.