Dnešní sobota není jen dnem odpočinku, ale připadá na ni také jedno velmi významné výročí. Uplynulo 76 let od ukončení druhé světové války. Dlouhých 76 let života v míru, beze strachu, bez hladu, umírání nevinných a utrpení. To není věc, která by byla běžná. Dostalo se nám obrovského požehnání od našeho Pána a za to je potřeba vzdát díky.

Druhá významná událost připadá hned na zítřejší den – neděli 9.května, kdy slavíme Den matek.  ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení‚ aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘ čteme v Efezským 5, 2.3. Maminky mají mnoho úloh, pro své děti jsou majákem a orientačním světlem. Ty mohou mít jistotu, že její láska je neměnná. Za tuto osobu musíme našemu Stvořiteli také děkovat.

Sváteční sobotní den nás přivítal novým nápisem na zdi modlitebny. Vždy ochotný a neskutečně akční bratr Franta Tomanec vykouzlil nad vchodem perfektní označení, které nenechá nikoho na pochybách, kdo sídlí v tomto objektu. Udělal nám velkou radost a patří mu náš velký dík.

Vládní opatření pominula a my máme opět možnost scházet se v modlitebně osobně. Uplynulé měsíce nás přesvědčily o tom, jak moc je pro nás společenství bratří a sester důležité. Naše opětovné setkání bylo plné povídání, úsměvů a přestávky nám byly tentokrát malé 🙂 .

Úkolem sobotní školy nás provedl již zmíněný Franta Tomanec. Název zněl „Abrahamovo potomstvo“. Starověký Izrael měl být duchovními „hodinami“ světa. Bůh ho umístil „uprostřed národů“ do křižovatky tří kontinentů (Afrika, Evropa a Asie).  Izrael se v určitém smyslu „zastavil“. Neselhal však úplně. Bůh měl svůj malý, věrný ostatek v každé generaci, který okolo sebe šířil pozitivní vliv. V tomto úkolu jsme se soustředili na identitu a poslání pravého Božího Izraele v každé době, včetně té naší. Podrobnější shrnutí úkolu najdete pod odkazem na našich stránkách.

Sobotní škola mládeže se s Ivou Chárovou zabývala stejnou problematikou. Současně si mladí začali zkoušet písničky, které by chtěli zazpívat při besídce. Besídce, která původně měla být novoroční, později velikonoční, ale když ani tato varianta nevyšla, zkusíme z ní udělat besídku na konec školního roku. A kdyby ani to nevyšlo – začátek dalšího školního roku to jistí 🙂 .

Kázáním z Božího slova nám posloužil kazatel Hynek Dona. Audiozáznam najdete pod odkazem „Kázání“.

Těšíme se na příští sobotu, kdy se opět spolu uvidíme.