Dnes to zpočátku vypadalo, že se nás asi sejde málo. Sedadla modlitebny se zaplňovala jen pozvolna. Zato počet připojených k našemu online vysílání bohoslužby rostl. Ale nakonec se nás sešlo dost a bohoslužba mohla začít v téměř obvyklém počtu těch, kteří přišli prožít dnešní den ve společenství se spolubratry, ale především s Pánem. Jak velmi si nyní – po koronavirové odmlce – uvědomujeme, že svobodné sobotní scházení není samozřejmostí, a je potřeba si ho vážit a neustále za toto privilegium děkovat.

Úkol sobotní školy s námi probrala Květa Tyšerová. Téma bylo velmi krásné – „Znamení smlouvy“. Naše církev se od jiných odlišuje dodržováním dne odpočinku, který nám určil náš Stvořitel. A právě o sobotě jsme se dnes bavili. Sobota  nás pravidelně zastavuje každý týden a směruje naši pozornost na to, kdo jsme či kým bychom mohli být. Celý týden se po něčem sháníme, utrácíme, vyděláváme na živobytí, chodíme sem a tam… A potom je tu najednou sobota, která nás zastaví a upozorní na základ a výchozí bod všeho. Sobota nás nevrátí o půl, čtvrt nebo devět desetin cesty zpátky.  Každý týden v sobotu se vracíme k bodu nula, na samý počátek lidské existence, k výchozímu bodu všeho. 

Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel. (Ex 31,13; B21)

Mládež se nám dnes rozjela do jiných sborů, a tak zůstala jediná zástupkyně mladých – ta úplně nejmladší. Navzdory svému předškolnímu věku však byla velmi šikovná a povídala si spolu s Ivou Chárovou také o sobotě – proč ji světíme, ji prožívá ona, jakou sobotu by si přála, co jí na sobotě baví nejvíce. Dokonce zjistila, že napsat slovo SOBOTA vlastně není vůbec těžké a už to zvládne skoro sama. Také reprodukované písničky se jí líbily. Sobotní školku završila krásným obrázkem koníčka, za který dostala malý čokoládový bonbónek.

Ve sborečku jsme dnes přivítali návštěvu ze sboru Frýdlant nad Ostravicí. Posloužit Božím slovem nám přijel bratr Drabina. Svěřil se nám se svou zkušeností s Pánem – neměl u nás kázat, měl být ve svém mateřském sboru. Psal si nové kázání, a ve chvíli, kdy ho dopsal, zavolal mu bratr Dona s prosbou o účast na bohoslužbě u nás. Pán si ho ke kázání v našem sboru prostě vybral.

Zvukový záznam kázání najdete pod příslušným odkazem na stránkách sboru.