Krásná a slunečná byla dnešní sobota. Jsou prázdniny, mnozí z nás odjeli na zaslouženou dovolenou a navštěvují sbory v místě svého pobytu. A naopak bratři a sestry z jiných sborů navštěvují naši modlitebnu při svých toulkách po Valašsku. Zatím proběhly všechny prázdninové bohoslužby. V případě ohlášené větší neúčasti se v průběhu léta přesuneme do některého ze sousedních sborů. 

Úkol sobotní školy s námi probral bratr Petr Chára. Měl název „Kořeny nespokojenosti“. V této lekci jsme se zaměřili nejen na časté příčiny, které způsobují, že v životě prožíváme neklid a nepokoj, ale také na řešení, které nám nabízí Ježíš. Diskuze nad tématem byla bohatá, je vidět, že jde o téma, které se dotýká nás všech.

Mladí spolu se sestrou Chárovou probírali stejné téma. I oni už si uvědomují, které naše lidské vlastnosti nás oddělují od Pána a jaké je řešení. Velmi zajímavý postřeh byl především ten, že musíme Boha prosit hlavně o to, aby nám ukázal, co děláme špatně, jaké nedobré vlastnosti ničí náš život. Ne každý si totiž své nedostatky uvědomuje. Teprve potom prosme Pána o odpuštění a změnu našeho srdce.

Kázáním z Božího slova nám dnes posloužil bratr Kantor ze sboru Český Těšín. A bylo to kázání pro náš sboreček velmi netradiční. Jako velká voda se bratr přihrnul za kazatelnu a všechny nás nakazil svou spontánností, neskutečnou energií a upřímnou vírou. Přemýšleli jsme nad tím, že s naším Pánem jdeme vždy nahoru (na horu), co to pro nás znamená, a co můžeme od našeho Spasitele očekávat. Své kázání doplnil bratr Kantor promítáním nejdůležitějších veršů, které použil. Na ukončení kázání nám zahrál na kytaru a zazpíval píseň oslavující našeho Pána. Všechny dary, které má, dal dnes k oslavě Boha. Záznam kázání najdete na stránkách.