Přejeme vše poklidnou dovolenou a dětem krásné prázdniny. Kéž vás náš Pán chrání na vašich cestách a přivede vás v pořádku zpět domů.